Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển NNL

Đăng bởi | 01:52 | 07/03/2014

Kiểm tra sai số hệ thống đo đếm mất trung tính

Trong thực tế, nhiều trường hợp hệ thống đo đếm 3 pha 4 dây bị hở trung tính (do vô tình hoặc cố ý) dẫn đến đo đếm không còn chính xác. Trong bài viết này, tác giả đã khảo sát thử để có đánh giá xem trường hợp này sai số hệ thống đo đếm sẽ như thế nào, liệu khách hàng có được lợi hay bị thiệt khi xảy ra trục trặc này.

Xét hệ thống đo đếm 3 pha- 4 dây, khi hệ thống đấu nối bình thường, điểm trung tính tại điểm O, thì công suất qua hệ thống đo đếm là:

Khi bị hở trung tính, điện áp của điểm trung tính  của công tơ (điểm chung của 3 cuộn áp) bị dịch đến điểm O' (xem giản đồ), công suất qua hệ thống:

Về mặt toán học, tương quan giữa P' và P như sau:

Nên khi   (điều này xảy ra khi khách hàng sử dụng tải 3 pha không trung tính hoặc trong trường hợp dòng 3 pha cân bằng lý tưởng) thì P'=P.

Tuy nhiên, trong thực tế dù P'=P nhưng do sai số của công tơ thay đổi theo điện áp, nên công suất mà công tơ ghi nhận trong hai trường hợp này không bằng nhau, nghĩa là hệ thống đo đếm không còn chính xác nữa.

Để đánh giá sai số trong trường hợp lệch trung tính ta khảo sát sai số của công tơ khi điện áp thay đổi (dòng điện và hệ số công suất cố định). Để thuận tiện cho việc đọc kết quả, ta khảo sát vẽ họ đặc tuyến Δε=f(U).

Δε = f(U)= ε(I,cosφ,U) - ε(I,cosφ,Un)

Trong đó ε(I,cosφ,U) là sai số công tơ tương ứng với dòng điện I, hệ số công suất cosφ và điện áp U và ε(I,cosφ,Un) là sai số công tơ tương ứng với dòng điện I, hệ số công suất cosφ và điện áp Un.

Ta vẽ 3 đặc tuyến tương ứng:

  • I1 = 100%In; cosφ1 = 1
  • I2 = 100%In; cosφ2 = 0,5L
  • I3 = 50%In; cosφ3 = 1

(Người khảo sát chọn nhiều mẫu và nhận thấy biến thiên sai số của các mẫu là tương tự nhau, số liệu trong bảng là giá trị trung bình).

Số liệu thu thập được như sau:

U (%Un)

Δε1=ε(I1,cosφ1,U) - ε(I1,cosφ1,Un)

Δε2=ε(I2,cosφ2,U) - ε(I2,cosφ2,Un)

Δε3=ε(I3,cosφ3,U) - ε(I3,cosφ3,Un)

165%

-4,71

-6,53

-4,72

145%

-3,21

-4,57

-3,22

130%

-1,93

-2,81

-2,00

115%

-0,81

-1,24

-0,85

100%

0,00

0,00

0,00

85%

0,46

0,75

0,20

65%

0,46

0,89

0,23

50%

-0,27

0,09

-0,32

35%

-2,27

-3,34

-2,89

15%

-6,58

-12,70

-7,99

Đặc tuyến Δε = f(U) như trong đồ thị sau:

Kết quả khảo sát cho thấy sai số công tơ sẽ thay đổi theo hướng âm khi điện áp cao hơn điện áp danh định hoặc thấp hơn 50% điện áp danh định. Khi dòng điện và hệ số công suất giảm. Kết quả trên cho thấy hầu hết các trường hợp công tơ cảm ứng 3 pha bị hở trôi trung tính đềugây thiệt hại cho bên bán điện. Kiểm tra thực tế bằng công tơ mẫu cầm tay cũng cho kết quả tương tự.

Trong thực tế, Công ty Điện lực Sóc Trăng cũng đã xử lý trường hợp sự cố này bằng cách dùng công tơ mẫu cầm tay để kiểm tra sai số khi hệ thống bị hở trung tính và bình thường. Phần điện năng truy thu dựa theo sai số trong hai sơ đồ đo, khách hàng cũng đồng ý với cách giải quyết này./.

PC Sóc Trăng

TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...