Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Ban QHCĐ-EVN | 01:20 | 03/07/2013

TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2013:

1. Tình hình cung ứng điện:Trong 6 tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh tình hình khô hạn kéo dài và nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Nguyên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội đồng thời đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2013 đạt 11,298 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2013, sản lượng toàn hệ thống đạt 64,121 tỷ kWh, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm 2012. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2013 ước đạt 11,124 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 62,155 tỷ kWh, tăng 9,58% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất đạt 24,817 tỷ kWh. Điện thương phẩm tháng 6/2013 ước đạt 10,407 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2013 ước đạt 55,673 tỷ kWh, tăng 10,13% so với cùng kỳ năm 2012. Điện thương phẩm nội địa tăng 9,96%, trong đó điện cho các ngành kinh tế (công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và nông lâm nghiệp) chiếm 58,2% điện thương phẩm và tăng trưởng 10,22%; điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm 36,6% điện thương phẩm, tăng 10,12%.

Sản lượng điện tiết kiệm ước thực hiện trong 6 tháng năm 2013 là 1.169,64 triệu kWh, bằng 2,1% điện thương phẩm. Công tác tiết kiệm điện (TKĐ) có nhiều chuyển biến mới, việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện TKĐ được các đơn vị tiến hành khẩn trương và nghiêm túc từ đầu năm. Hoạt động tuyên truyền thực hiện TKĐ diễn ra với nhiều hình thức phong phú với nhiều chương trình thiết thực như: Gia đình tiết kiệm điện, Tuyến phố tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, khuyến khích sử dụng bình đun nước bằng năng lượng mặt trời ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống điện có công suất dự phòng và được vận hành hợp lý. Các chỉ tiêu kinh doanh điện năng đạt kế hoạch. Tập đoàn cân bằng được tài chính. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và cung ứng điện của Tập đoàn đã bám sát diễn biến tình hình cấp khí, than và thời tiết, thuỷ văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng, từng khu vực. Do đó, hệ thống điện được vận hành đạt hiệu quả kinh tế, khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện trong điều kiện thiếu hụt công suất và sản lượng từ các hồ thuỷ điện khu vực miền Trung và truyền tải cao từ Bắc vào Nam. Đặc biệt, EVN đã khai thác tối ưu các hồ thuỷ điện sát với nhu cầu cấp nước cho sản xuất vụ đông xuân ở đồng bằng Bắc bộ, vụ đông xuân và vụ hè thu ở miền Trung và Tây Nguyên. Trong điều kiện khu vực miền Trung và Tây Nguyên xảy ra  khô hạn nghiêm trọng, Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chủ các nhà máy thuỷ điện ngoài EVN và chính quyền địa phương đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ môi trường phía hạ du các hồ thuỷ điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Ba Hạ, Sông Hinh, An Khê - KaNak, Đa Nhim-Hàm -Thuận-Đa Mi, Đại Ninh, Đồng Nai 3, 4...

2. Tình hình đầu tư xây dựng:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản như sau:

Về nguồn điện:
- Đưa vào vận hành 03 tổ máy với công suất 520 MW, gồm TM1 và TM2 Thủy điện Bản Chát (2x110 MW) và TM1 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (300 MW).
- Khởi công Cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải và phê duyệt Dự án đầu tư Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (2x600 MW);
- Hoàn thành các hạng mục chống lũ năm 2013 tại các dự án thuỷ điện: Lai Châu, Trung Sơn, Huội Quảng; các dự án thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 đang gấp rút hoàn thành công tác chống lũ trước ngày 31/8/2013;

Về lưới điện:
- Trong 6 tháng đầu năm 2013, EVN đã đóng điện 20 công trình lưới 220-500kV, 43 công trình lưới 110kV với tổng chiều dài đường dây (ĐD) là 794km, tổng dung lượng trạm biến áp (TBA) trên 5.500 MVA, kịp thời tăng cường năng lực hệ thống truyền tải điện và giải quyết quá tải nhiều khu vực; khởi công được 11 công trình lưới điện 500 - 220kV.
- Đối với các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam: Đã hoàn thành nâng công suất máy AT2 TBA 500kV Phú Lâm lên 900 MVA; ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông và các công trình đồng bộ đang được khẩn trương thi công với mục tiêu hoàn thành cuối năm 2013. Đã hoàn thành lắp đặt 01 bộ tụ bù dọc tại TBA 500kV Đăk Nông và đang tiến hành lắp đặt tại TBA 500kV Pleiku, Di Linh và điều động các bộ tụ 1500A lắp đặt cho ĐD Nho Quan - Hà Tĩnh, dự kiến hoàn thành trong Quý III/2013.
- Lưới điện đấu nối với các dự án nguồn điện: đã hoàn thành các công trình đấu nối Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Thủy điện Bản Chát, Srepok 4A... Đang tập trung thực hiện các công trình đấu nối Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương, Thủy điện Đăk Drinh và các hạng mục phục vụ chạy thử nghiệm Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
- Các công trình cấp điện cho TP. Hà Nội: Hoàn thành các công trình ĐD 220kV Vân Trì - Sóc Sơn, TBA 220kV Vân Trì, lắp máy biến áp (MBA) 220kV-250MVA tại TBA 500kV Thường Tín và các tuyến 110kV đấu nối.

3. Tình hình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Từ đầu năm 2013 thị trường phát điện cạnh tranh vận hành theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08/2/2013 của Bộ Công Thương. Lần đầu vận hành trong mùa khô, công tác điều hành thị trường điện đã phải xử lý khắc phục nhiều vướng mắc, phải điều chỉnh và can thiệp vào thị trường do các nguyên nhân: một số nhà máy thuỷ điện không đáp ứng mực nước giới hạn theo quy định hoặc do yêu cầu đảm bảo nước cho sản xuất và sinh hoạt ở hạ du, một số nhà máy nhiệt điện vận hành chưa ổn định trong giai đoạn đầu, do quá tải ĐD, MBA của hệ thống 500kV, do thực hiện công tác lưới, do khí cấp cho phát điện không ổn định. Tuy nhiên, những khó khăn đã được xử lý kịp thời, duy trì được hoạt động và đem lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn, đã phát hiện những yếu tố bất hợp lý để đề nghị Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện các quy định về vận hành thị trường điện.

Hệ thống hạ tầng CNTT và viễn thông phục vụ thị trường điện hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

II. Công tác xây dựng Chiến lược, triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tái cơ cấu Tập đoàn

Tập đoàn và các đơn vị đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Phương án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 6 tháng qua đã hoàn thành khối lượng lớn công việc như sau:
- Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015 định hướng đến 2020 và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
- Tham gia cùng các Bộ ngành hoàn thiện dự thảo Nghị định Điều lệ EVN, Nghị định về Quy chế tài chính của EVN trình Chính phủ xem xét phê duyệt.
- Tập đoàn đã phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của 5 Tổng Công ty Điện lực; Kế hoạch tiếp nhận điện nông thôn giai đoạn 2013-2015; Chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2013-2015; Đề án tiết kiệm chi phí trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng.
- Tập đoàn đã phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và 5 Tổng Công ty Điện lực giai đoạn 2012-2015;
- Tập đoàn đã bàn giao quyền điều hành; bàn giao vốn, tài sản và chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư nguồn điện cho các Tổng Công ty Phát điện (GENCO). Đến nay, các GENCO 1,2,3 đã cơ bản hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý, bổ nhiệm cán bộ và nhân sự các bộ phận chuyên môn, đăng ký hoạt động.
- Tập đoàn đã phê duyệt Đề án củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận/huyện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực/Điện lực.
- Công tác thoái vốn đầu tư khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành được khẩn trương tiến hành. Tập đoàn đang tập trung thực hiện các phương án thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vina, Ngân hàng TMCP An Bình, Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung và Công ty CP Bất động sản Sài Gòn-Vina…

III. Một số nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và tháng 7/2013:

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Tập đoàn đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, đó là: (i) Nguồn cung cấp khí để phát điện ở miền Nam bị cắt giảm (trong 14 ngày đầu tháng 7: ngừng toàn bộ khí PM3 cung cấp cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 với tổng công suất 1.500 MW; từ ngày 7 - 6/9: khí Nam Côn Sơn giảm còn 5,5 triệu m3/ngày); (ii) Từ Quý III, tập trung thi công đấu nối ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; (iii) Vào các tháng Quý IV, các nhà máy thuỷ điện khu vực miền Nam phải đảm bảo tích nước cao nhất, chuẩn bị cho cấp điện miền Nam trong mùa khô 2014; (iv) Miền Bắc và miền Trung bước vào mùa mưa, bão với những diễn biến và ảnh hưởng khó lường đối với tất cả các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Với các yếu tố trên, công tác vận hành nguồn và lưới điện trong các tháng cuối năm sẽ rất phức tạp, đặc biệt trên tuyến truyền tải 500kV Bắc-Nam và hệ thống phân phối điện miền Nam. Tập đoàn xác định mục tiêu tổng quát 6 tháng cuối năm của toàn Tập đoàn là: Đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất và cung ứng điện năm 2014.

Riêng trong tháng tháng 7/2013: dự kiến phụ tải của hệ thống đạt 384 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất dao động từ 19.900 - 20.100 MW. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn trong thời gian ngừng toàn bộ khí PM3, sẽ huy động các nhà máy điện hợp lý trong điều kiện vận hành thị trường điện cạnh tranh theo đúng phương thức được duyệt; các Công ty Truyền tải điện và các Công ty Điện lực bảo đảm vận hành an toàn lưới điện 220-500kV, nhất là ĐD 500 kV Bắc - Nam và lưới điện phân phối khu vực miền Nam; các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực đảm bảo đủ điện cho các kỳ thi đại học, cao đẳng; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt; thực hiện phương án bảo vệ và vận hành an toàn các hồ thuỷ điện để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai.

Trong công tác đầu tư xây dựng tháng 7/2013, EVN sẽ tiến hành đốt lò lần đầu TM2 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và hoàn thành các dự án đường dây 500 kV Phú Lâm - Ô Môn, Tân Định- Sông Mây, hoàn thành lắp tụ bù dọc tại TBA 500 kV Di Linh; bám sát các địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đền bù GPMB; trình Bộ Công thương phê duyệt DAĐT và cơ chế thực hiện dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn. Bên cạnh đó, EVN cũng sẽ tiến hành tổng kết 1 năm thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh…

* Liên hệ: Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
Điện thoại: 04.22201237/22201245; Fax: 04.22201210
Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội;
Website: www.evn.com.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:17 - 10/02/2022)

Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(08:57 - 11/01/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM...

(11:01 - 08/12/2021)

Thông cáo báo chí

 VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(14:56 - 29/11/2021)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 21 TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÍA NAM

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc giavề...

(19:43 - 07/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...

(10:16 - 04/11/2021)

TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2021

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(10:33 - 01/11/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 29/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:55 - 23/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 22/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(15:33 - 18/10/2021)

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

Như EVN đã thông tin, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện...

(13:17 - 12/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỦA QUÝ 4/2021

Trong tháng 9, tiêu thụ điện khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh khi nhiều...