Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Đăng bởi | 01:08 | 18/03/2013

Nguyên tắc giao một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) được giao. Đạt được thành tích này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty, công tác tham mưu, phân tích, tính toán khoa học, hợp lý của các Ban nghiệp vụ và sự nỗ lực thực hiện của các đơn vị thành viên.

Sau đây là một số nguyên tắc giao chỉ tiêu tổn thất điện năng (TTĐN), suất sự cố lưới điện 110kV và độ tin cậy lưới điện phân phối năm 2013.

CHỈ TIÊU GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG:

Năm 2013, căn cứ sản lượng điện thương phẩm là 40,6 tỷ kWh, chỉ tiêu TTĐN được giao là 5,56% và lộ trình chỉ tiêu TTĐN 2012-2016, EVN SPC xây dựng phương án giao chỉ tiêu TTĐN cho các đơn vị như sau:

Nguyên tắc giao chỉ tiêu:

  • Tỷ lệ TTĐN của toàn EVN SPC phải nhỏ hơn hoặc bằng 5,56%. Có xem xét điều chỉnh phù hợp lộ trình tỷ lệ TTĐN đã phê duyệt theo kết quả thực hiện năm 2012 và tỷ trọng sản lượng điện các thành phần thương phẩm của các đơn vị. Trong đó, chỉ tiêu giao đều cao hơn hoặc bằng lộ trình nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch;
  • Các đơn vị thực hiện năm 2012 thấp hơn nhiều so với năm 2012 và xấp xỉ bằng với lộ trình đề ra sẽ được giao theo lộ trình. Các đơn vị thực hiện năm 2012 thấp hơn một ít hoặc bằng năm 2012 sẽ được giao thấp hơn nhưng cao hơn lộ trình đề ra. Các đơn vị có tỷ lệ TTĐN còn cao hơn 8%, phải có mức phấn đấu giảm nhiều hơn các đơn vị khác nhưng vẫn theo lộ trình;
  • Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến kết quả TTĐN 2012 sẽ được loại trừ.

Chỉ tiêu giao:

Stt

Công ty Điện lực

Tỷ lệ TTĐN năm 2012

Đề án Lộ trình TTĐN 2013

KH TTĐN năm 2013

Giảm so với thực hiện 2012

Giảm so với đề án Lộ trình 2013

1

CTLĐCTMN

1,18%

1,33%

1,27%

-0,09%

-0,06%

2

Bình Phước

7,04%

6,85%

7%

0,04%

0,15

3

Bình Thuận

6,97%

6,70%

6,8%

0,17%

0,1%

4

Lâm Đồng

7,68%

7,04%

7,3%

0,38%

0,26%

5

Bình Dương

3,77%

3,75%

3,75

0,02%

0%

6

Tây Ninh

6,28%

6,17%

6,2%

0,08%

0,03%

7

Long An

4,75%

4,63%

4,7%

0,05%

0,07%

8

Đồng Tháp

6,56%

6,35%

6,45

0,11%

0,1%

9

Tiền Giang

8,48%

7,5%

7,8%

0,68%

0,3%

10

Bến Tre

8,46%

8,1%

8,1%

0,36%

%

11

Vĩnh Long

5,49%

5,37%

5,45

0,04%

0,08%

12

Cần Thơ

4,85%

4,65%

4,8%

0,05%

0,15

13

An Giang

5,53%

5,35%

5,45

0,08%

0,1%

14

Kiên Giang

7,72%

6,8%

7%

0,72%

0,2%

15

Cà Mau

10,37%

8%

8,5%

1,87%

0,5%

16

Vũng Tàu

4,65%

4,65%

4,65%

0%

%

17

Trà Vinh

6,38%

5,8%

6%

0,38%

0,2%

18

Sóc Trăng

7,13%

6,85%

7%

0,13%

0,15%

19

Ninh Thuận

6,78%

6,65%

6,7%

0,08%

0,05%

20

Bạc Liêu

6,63%

6,35%

6,63%

%

0,28%

21

Hậu Giang

7,72%

7,4%

7,5%

0,22%

0,1%

22

Đồng Nai

3,03%

2,8%

2,95%

0,08%

0,15%

23

Tổng TTĐN

5,64%

5,5%

5,56%

0,08%

0,06%

Ghi chú: Tạm giao kế hoạch sản lượng điện tổn thất do chuyển tải hộ năm 2013 của PCĐồng Nai là 16,8 triệu kWh.

Tiến độ thực hiện:

  • EVN SPC tổng hợp và ban hành Chương trình công tác giảm TTĐN 2013 của EVN SPC trong tháng 3/2013. Nội dung công tác và kế hoạch các giải pháp bám theo lộ trình chỉ tiêu TTĐN 2012-2016;
  • Các đơn vị tiếp tục kiện toàn hoạt động của bộ máy tổ chức trong công tác giảm TTĐN; triển khai thực hiện Chương trình công tác giảm TTĐN năm 2013 đã được ban hành.

CHỈ TIÊU SUẤT SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN 110kV VÀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN:

Chỉ tiêu suất sự cố lưới điện 110kV:

Loại sự cố

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Đơn vị thực hiện

Thoáng qua đường dây

Vụ/100km/năm

1,15

Công ty Lưới điện CTMN

1,489

PC Đồng Nai

Kéo dài đường dây

Vụ/100km/năm

0,87

Công ty Lưới điện CTMN

1,737

PC Đồng Nai

Trạm biến áp

Vụ/TBA/năm

0,202

Công ty Lưới điện CTMN

0,136

PC Đồng Nai

Chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối:

Mất điện do sự cố lưới điện phân phối

Mất điện do cắt điện có kế hoạch

Tổng hợp 04 trường hợp mất điện

MAIFI

SAIDI

SAIFI

MAIFI

SAIDI

SAIFI

MAIFI

SAIDI

SAIFI

1,92

384

4,6

0,44

3300

13

2,36

4200

22

Tiến độ thực hiện:

  • EVN SPC ban hành Chương trình Giảm sự cố lưới điện 110kV và Chương trình Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối trong tháng 3/2013 bao gồm các nội dung: Đánh giá hiện trạng lưới điện, phân tích so sánh kết quả thực hiện các năm 2011, 2012 và chỉ tiêu 2013, mục tiêu giải pháp trong năm 2013 và công tác tác triển khai thực hiện;
  • Căn cứ vào các chỉ tiêu được EVN SPC giao, Chương trình Giảm sự cố lưới điện 110kV và Chương trình Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối của TCT, các đơn vị xây dựng Chương trình phù hợp với hiện trạng lưới điện quản lý của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện.
  • Các trường hợp đề nghị miễn trừ do yếu tố khách quan, đơn vị phải thống kê, tập hợp đầy đủ các hồ sơ mang tính pháp lý có liên quan và báo cáo bằng văn bản./.

 

                        (Theo: Ban KTSX - EVNSPC )

 


TIN LIÊN QUAN

(07:44 - 25/01/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt...

(13:14 - 25/08/2020)

PHẦN MỀM “SỔ ĐỊA CHỈ CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG” TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Nhận thấy phần mềm "Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung" khá bổ ích cho người dùng trong...

(07:17 - 10/08/2020)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được...

(07:44 - 08/07/2020)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và...

(14:05 - 11/12/2019)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ trình đã được...

(07:46 - 26/02/2019)

EVN SPC Đào tạo công nghệ thông tin

Ngày 25/02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Viện Công nghệ thông tin...

(08:30 - 10/09/2018)

Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện

STO - Trong xu thế phát triển, yêu cầu chất lượng cung cấp điện ngày càng cao, Công ty Điện lực Sóc...

(09:49 - 28/08/2018)

Các thủ thuật đơn giản để hạn chế virus và phần mềm độc hại.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì các phương thức tấn công của hacker ngày càng tinh vi....

(09:28 - 27/08/2018)

Tập huấn đào tạo chương trình quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện (PMIS) tại EVN SPC

Từ ngày 13-17/8/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp cùng Công ty Viễn thông...

(07:39 - 10/08/2018)

Những thành tựu về lưới điện thông minh của EVNSPC

Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý/chi phí vận hành lưới điện, đa dạng hóa các nguồn phát điện, nâng...