Cung cấp điện năng

Các TT, Quy trình,quy định về ngành điện

Đăng bởi | 00:32 | 04/02/2013

Công văn số 425/EVN-KHCN&MT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (ký hiệu QCVN 10:2012/BCT) và Thông tư số 50/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện (ký hiệu QCVN 11: 2012/BCT).

Công văn số 425/EVN-KHCN&MT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. XEM

Thông tư số 49/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng. XEM

Thông tư số 50/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện. XEM


TIN LIÊN QUAN

(09:01 - 22/09/2023)

Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công thương v/v hướng dẫn...

(13:50 - 06/08/2020)

Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

(13:45 - 06/08/2020)

Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm