An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 08:03 | 05/01/2013

Văn hoá an toàn trong lao động tại nơi làm việc

Để hoàn thiện chính sách, luật pháp về an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong nền kinh tế hiện đại, xu hướng chung của thế giới là phải hướng tới xây dựng một nền văn hoá an toàn trong lao động tại nơi làm việc.

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra khái niệm: “Văn hoá an toàn tại nơi làm việc là văn hoá trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được tất cả các cấp tôn trọng. Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động đều tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định. Trong đó, nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu”.


Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.

Văn hoá an toàn trong doanh nghiệp bao gồm thái độ, suy nghĩ, cách thức hành vi của mỗi cá nhân, đơn vị và nhóm người hướng tới đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, trở thành những giá trị nhân bản và không ngừng được hoàn thiện những giá trị và các quy tắc hành vi đảm bảo an toàn của con người, kết tinh lại thành giá trị văn hoá của con người. Hay có thể hiểu văn hoá an toàn là một bộ phận của văn hoá, là toàn bộ các giá trị và tiêu chuẩn hành vi của con người về an toàn trong lao động. Đảm bảo an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người, trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở doanh nghiệp. Lúc này, mọi hành vi ứng xử của con người tại nơi làm việc nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn không mang tính tự phát, không chỉ bị “cưỡng chế”, điều chỉnh bằng các tiêu chuẩn và quy chế an toàn có tính chất bắt buộc (luật pháp) mà quan trọng hơn là sự tự điều chỉnh một cách tự động (tự giác). Và như vậy, môi trường làm việc của người lao động trong doanh nghiệp, nhất là tại nơi làm việc khi đó đạt mức độ an toàn tuyệt đối và lý tưởng nhất. Về thực chất đó là sự bảo hiểm trong việc phòng ngừa, loại trừ và khắc phục các tai nạn rủi ro có thể xảy ra trong lao động. Văn hóa an toàn tại nơi làm việc đặc biệt có ý nghĩa khi người công nhân làm việc ở những nơi có nguy cơ cao về mất an toàn trong lao động do tính chất lao động và đặc điểm của sản phẩm, kỹ thuật và công nghệ áp dụng…

Nhận thức mới có tính chất quan điểm về văn hoá an toàn cần phải quán triệt là:

- Văn hoá an toàn góp phần tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trên cơ sở phát huy nhân tố con người và phát triển con người nhờ giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích các bên (Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động), tạo động lực mới cho phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói rằng, xây dựng và nâng cao văn hoá an toàn trong doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của doanh nghiệp.

- Văn hoá an toàn được coi là một bộ phận rất cơ bản, chính yếu của văn hoá doanh nghiệp, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường vật chất và tinh thần lành mạnh, hình thành bầu không khí và kiểu hành vi ứng xử mang tính nhân bản trong doanh nghiệp… sẽ góp phần củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp trong cạnh tranh (trong nước và quốc tế).

- Trong phát triển nền kinh tế dựa trên nền công nghiệp hiện đại, áp dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ cao, đi vào kinh tế tri thức thì phát triển thể chế văn hoá an toàn trong doanh nghiệp (luật và các tiêu chuẩn, quy phạm vận hành máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, công nghệ cao; các nguyên tắc pḥng ngừa, về vệ sinh lao động…), nhất là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về an toàn và sức khoẻ người lao động trong doanh nghiệp, là một trong những điều kiện quan trọng để hội nhập.

- Xây dựng và nâng cao văn hoá an toàn là một kiểu quản lý mới và ở trình độ cao về lĩnh vực an toàn- vệ sinh lao động phù hợp với xu hướng chung của cộng đồng quốc tế, bởi vì văn hoá an toàn hướng vào xử lý các nguyên nhân và yếu tố trực tiếp của các tai nạn lao động (hành vi thiếu an toàn của con người; tính trạng thiếu an toàn của đối tượng và phương tiện lao động; sự tác động không thuận lợi của môi trường sản xuất; sự bất cập của công tác quản lý tại nơi làm việc) và đặc biệt văn hoá an toàn hướng vào trước hết là công tác phòng ngừa; đồng thời cũng thể hiện sự cam kết của Việt Nam đối với quốc tế thực hiện “ngày an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc” hàng năm (28/4).

Xây dựng và nâng cao văn hoá an toàn là định hướng lớn có tầm chiến lược đối với nước ta. Trong đó, phải tập trung vào các hướng cơ bản sau:

a. Hình thành các giá trị và chuẩn mực hành vi an toàn mới ở cả 3 cấp: cá nhân người lao động; cộng đồng (tổ chức doanh nghiệp) và toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trước mắt trên cơ sở thực hiện một chiến lược an toàn- vệ sinh lao động;

b. Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức và năng lực hành vi ứng xử an toàn thấm sâu vào mọi người dân và lao động trong doanh nghiệp để dần trở thành nếp sống văn hoá về an toàn;

c. Xây dựng các thiết chế văn hoá an toàn tại nơi làm việc, nhất là thể chế hoá thành luật pháp, ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chế về an toàn- vệ sinh lao động trong điều kiện mới; phát triển hệ thống bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp; cơ chế tự kiểm tra giám sát an toàn tại nơi làm việc…

d. Để đạt tới một nền văn hoá an toàn, trước hết tại nơi làm việc trong doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành, khu vực, lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn, là một quá trình, do đó cần thiết phải hình thành chương trình mục tiêu  quốc gia về văn hoá an toàn, với các nội dung, hoạt động và bước đi thích hợp. Tuy nhiên, trong nhận thức cần phải thấy rằng nâng cao văn hoá an toàn là một sự đổi mới căn bản về quản lý lĩnh vực an toàn- vệ sinh lao động trong một xã hội hiện đại và phù hợp với xu hướng chung của thế giới./.

                                                                                                  (Theo: Ban KTAT - EVNSPC )

TIN LIÊN QUAN

(07:31 - 28/07/2022)

Những khuyến cáo về việc sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình

STO - Mới đây, vụ việc 6 người trong một gia đình (gồm 2 người lớn và 4 trẻ em)...

(09:45 - 27/07/2022)

KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

Trước đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã...

(10:02 - 26/10/2021)

CẢNH BÁO TAI NẠN ĐIỆN TRONG DÂN

Đến Quý III/2021, trên địa bàn cung cấp điện toàn Tổng...

(09:20 - 13/10/2021)

EVNSPC TIẾP TỤC CẢNH BÁO SỰ CỐ, TAI NẠN ĐIỆN TRONG DÂN

Trong quý III năm 2021, trên lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(09:54 - 05/10/2021)

Khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong việc sử dụng điện

Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy...

(09:12 - 29/09/2021)

An toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão và hướng dẫn phương pháp cấp cứu người sau khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện

STO - Theo thông lệ, những tháng cuối năm, các tỉnh, thành phía...

(16:19 - 27/09/2021)

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA ỨNG DỤNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN (ZOOM MEETINGS)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho...

(08:16 - 23/09/2021)

Infographic: Một số khuyến cáo về an toàn điện cho trẻ nhỏ

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như vừa qua để phòng, chống...

(11:04 - 20/09/2021)

EVNSPC TRIỂN KHAI TẬP HUẤN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN CỦA EVN

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 dưới sự Chủ trì của Phó Tổng Giám đốc...

(13:34 - 28/07/2021)

Tuyên truyền an toàn điện