Cung cấp điện năng

Các TT, Quy trình,quy định về ngành điện

Đăng bởi | 07:55 | 30/01/2013

Pháp lệnh của UBTV QH số 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão


TIN LIÊN QUAN

(09:01 - 22/09/2023)

Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công thương v/v hướng dẫn...

(13:50 - 06/08/2020)

Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

(13:45 - 06/08/2020)

Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm