Công bố thông tin

Thông tin liên lạc

Đăng bởi | 17:00 | 26/04/2012

Địa chỉ trực sửa chữa điện & GDKH

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ ST
 Địa chỉ : 113, Lê Hồng Phong, Khóm 3, Thị Xã Sóc Trăng.

 Trực sửa chữa: 0299.3601816; 0299.3601600;   Số ĐT DVKH: 02993.600789
 Địa chỉ email: dienluctp.st@evnspc.vn


ĐIỆN LỰC LONG PHÚ
Địa chỉ: Ấp 3 - Thị Trấn Long Phú - huyện Long Phú

Trực sửa chữa:0299.3601017;   Số ĐT DVKH: 02993.601719
Địa chỉ email: longphu.st@evnspc.vn

 

ĐIỆN LỰC MỸ XUYÊN
 Địa chỉ : 63 A đường Tỉnh Lộ 8 - Ấp Chợ Củ - Thị Trấn Mỹ Xuyên
 Trực sửa chữa: 02993. 601585;  Số ĐT DVKH:02993.601656    
 Địa chỉ email: myxuyen.st@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC CÙ LAO DUNG
  Địa chỉ : Ấp Phú Hòa B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung

  Trực sửa chữa : 0299.2213338;  Số ĐT DVKH: 02993.590555 
  Địa chỉ email: culaodung.st@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THẠNH TRỊ
 Địa chỉ : Ấp 3 Thị Trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị

 Trực sửa chữa : 02993.601779;   Số ĐT DVKH: 02993.601799
 Địa chỉ mail: thanhtri.st@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ VĨNH CHÂU
 Địa chỉ : Nguyễn Huệ - Khu 1 - Thị Trấn Vĩnh Châu   

 Trực sửa chữa: 02993.601605;   Số ĐT DVKH: 02993.608909
 Địa chỉ mail: vinhchau.st@evnspc.vn     

ĐIỆN LỰC KẾ SÁCH
 Địa chỉ: Hẻm Nhà Đèn - Ấp An Thành - Thị Trấn Kế Sách

 Trực sửa chữa : 02993.601090;   Số ĐT DVKH: 02993.601050      
 Địa chỉ mail: kesach.st@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC MỸ TÚ
  Địa chỉ : Ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú

  Trực sửa chữa:  02993.601575; Số ĐT DVKH:02993.505022 
  Địa chỉ mail: mytu.st@evnspc.vn


ĐIỆN LỰC NGÃ NĂM
Địa chỉ: 046 Ấp 3 - Thị Trấn Ngã Năm - Huyện Ngã Năm

Trực sửa chữa: 02993.601646; Số ĐT DVKH: 02993.581772
Địa chỉ mail: nganam.st@evnspc.vn
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
Trực sửa chữa điện
: 02993.601012; Số ĐT DVKH: 02993.601011

Địa chỉ mail: chauthanh.st@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC TRẦN ĐỀ

  Địa chỉ: Ấp Giồng Giữa, TT LHT huyện Trần Đề, ST
Trực sửa chữa: 02993.601363;  Số ĐT DVKH: 02993.601364
Địa chỉ email: trande.st@vnspc.vn

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
 Địa chỉ : 113 Lê Hồng Phong, Phường 3, TX Sóc Trăng, Sóc Trăng

 Điện thoại :  02993.601661

 

TIN LIÊN QUAN