Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 09:00 | 31/08/2011

KÝ KẾT QUY CHẾ SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Anh_kem_tin_CTY_DLST_KY_KETĐồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Công ty ĐLST cho biết: “Lễ ký kết được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh. Thông điệp chính của Lễ ký kết là để hoạt động tiết kiệm điện có hiệu quả, sử dụng điện và cung cấp điện an toàn, hợp lý cần thiết có sự tham gia của nhiều thành phần: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và tất cả khách hàng sử dụng điện...”. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các Sở Ban ngành, Đoàn thể cùng sự hưởng ứng tích cực, sáng tạo của các thành phần trong nhân dân, ý thức sử dụng điện tiết kiệm đã tăng lên đáng kể.

Theo đồng chí Lý Bình Cang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Lễ ký kết lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hình thành hành vi và thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả trong nhân dân. Đặc biệt, việc chọn đối tượng hội viên: Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, đoàn viên Công đoàn - chủ nhân của gia đình, doanh nghiệp - đầu tàu cho sự phát triển đất nước và Thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước, cho thấy Lễ ký kết đã thu hút rộng rãi và vận động mọi thành phần đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng tại tỉnh nhà. Để tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về tính hiệu quả của việc tiết kiệm năng lượng trong đời sống sản xuất thì ngoài sự nỗ lực tuyên truyền của ngành điện, sự hưởng ứng, chia sẻ và phối hợp của các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động mỗi hội viên, đoàn viên là tấm gương điển hình về ý thức tiết kiệm năng lượng để từ đó nhân rộng đến mọi người dân cùng tham gia thực hiện tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình, vừa giảm áp lực cho ngành điện, tiết kiệm chi phí cho xã hội và góp phần bảo vệ môi trường.

Lễ ký kết đã tạo tiền đề cho các hoạt động về tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện, cung cấp điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện hữu hạn về năng lượng và bảo vệ môi trường như hiện nay. Bên cạnh đó, đây là một trong những hoạt động của UBND tỉnh Sóc Trăng cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt.

                                                                                                                Tin, ảnh: Q.BÌNH

TIN LIÊN QUAN

(13:48 - 02/08/2022)

Sơ kết công tác KD&DVKH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2022

Ngày 26/7/2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tiến hành tổ chức...

(13:47 - 02/08/2022)

HUẤN LUYỆN, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở, đồng...

(15:24 - 28/07/2022)

Điện lực Mỹ Tú tổ chức sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch các tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 22/7/2022, Điện lực Mỹ Tú tổ chức sơ kết công tác sản xuất...

(09:10 - 16/06/2022)

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Điện lực Thạnh Trị

Ngày 15/6/2022, tại Hội trường Điện lực Thạnh Trị, Công ty Điện lực Sóc Trăng...

(15:58 - 26/05/2022)

Đào tạo nâng cao nhận thức An toàn thông tin cho CBCNV tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Vào ngày 20/5/2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp...

(07:28 - 15/04/2022)

ĐIỆN LỰC KẾ SÁCH PHỐI HỢP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÂN DÂN BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Vào ngày 12/4/2022, thực hiện chương trình công tác bảo vệ...

(08:51 - 10/01/2022)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 07/1, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết...

(14:23 - 06/01/2022)

Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2021

Công ty Điện lực Sóc Trăng Tổng kết công tác SXKD và các...

(14:28 - 09/11/2021)

Triển khai làm gọn cáp thông tin chuẩn bị cho thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II

Ngày 09/11/2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức mời họp...

(16:33 - 05/11/2021)

Huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy tại Công ty Điện lực Sóc Trăng

Ngày 05/11/2021 Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức huấn luyện và...