Tin mới new

(08:19 - 27/04/2017)

Đẩy mạnh Đầu tư xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sóc Trăng là một tỉnh nông nghiệp, có đông đồng bào...

(09:56 - 11/04/2017)

Hội CCB Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Ngày 17/3/2017 Hội CCB Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội lần...

(09:53 - 11/04/2017)

Tình hình cấp điện và nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 tại Sóc Trăng

Kể từ năm 2011: Diện tích nuôi tôm công nghiệp tại các tỉnh Đồng...

(08:00 - 30/03/2017)

Công ty Điện lực Sóc Trăng triển khai mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ...

(14:37 - 24/10/2016)

PC Sóc Trăng tổ chức giao ban công tác Kinh doanh & Kiểm tra Giám sát Mua bán điện

Ngày 14/10/2016 tại Công ty Điện lực Sóc Trăng, phòng Kinh doanh...

(07:08 - 29/08/2016)

Niềm vui từ Dự án cấp điện cho đồng bào Khmer

Qua 07 năm triển khai thực hiện, Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa...

(14:11 - 09/08/2016)

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo triển khai dịch vụ tin nhắn SMS Chăm sóc khách hàng

Xem file kèm

(04:04 - 27/04/2016)

Vệ sinh cách điện trên lưới phân phối đang mang điện

  Trong quá trình vận hành đường dây và trạm biến áp, cách điện bị nhiễm bụi bẩn là một...