Tin mới new

(06:16 - 14/08/2012)

“Tăng giá điện là việc hết sức bình thường”

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trong chương trình “Dân...

(00:32 - 01/08/2012)

Giá bán điện bình quân theo giá thị trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư của EVN trong...

(05:58 - 12/07/2012)

Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư này quy định về giá bán lẻ điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sủ dụng điện...

(04:22 - 12/07/2012)

Thông tư số 17 /2012/TT-BCT qui định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện ngày 29/6/2012

Thông tư số 17 /2012/TT-BCT qui định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện ngày 29/6/2012

(03:50 - 24/12/2011)

Phụ lục giá bán điện 2012

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI KỂ TỪ NGÀY 22/12/2012. Thực hiện Thông tư số...

(03:44 - 31/03/2011)

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Thông tư số 05/2011/TT-BCT 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng...