Tin mới new

(06:21 - 12/07/2012)

TT 10/2003/TT-BLĐTBXH: HD việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xem file.

(06:14 - 12/07/2012)

TT 06/2006 TT-BCN Hướng dẫn nội dung qui định 106

TT 06/2006 TT-BCN ngày 26/9/2006 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại nghị định...

(06:06 - 12/07/2012)

Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH: HD thủ tục đ8ang ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn loa động.

 Xem file

(04:11 - 12/07/2012)

Quy trình lập hóa đơn tiền điện(QT KDĐN 2012)

Xem file

(02:03 - 12/07/2012)

Quy trình ghi chỉ số

Xem file

(01:59 - 12/07/2012)

Quy trình quản lý hệ thống đo đếm bán điện cho khách hàng

 Xem file

(01:55 - 12/07/2012)

Quy trình ký kết và quản lý HĐMBĐ(QTKDĐN 2012)

 Xem file

(09:03 - 08/06/2012)

Quy trình cấp điện (Qui trình kinh doanh điện năng năm 2012)

A. QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN Ch­­ương I - Quy định chung Điều 1 - Quy trình này quy định giải quyết các...