Tin mới new

(06:40 - 10/03/2014)

Nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

  Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi...

(06:39 - 10/03/2014)

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  Ngày 31/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về...

(06:38 - 10/03/2014)

Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định về Giấy phép hoạt động điện lực

  Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định...

(06:35 - 10/03/2014)

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng

  Ngày 19/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ...

(06:26 - 10/03/2014)

Nghiêm cấm nhiều hành vi ảnh hưởng đến an toàn lưới điện

Ngày 26/2/2014, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định...

(03:48 - 10/03/2014)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem file

(03:45 - 10/03/2014)

Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Xem file

(02:05 - 04/09/2013)

Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Sự cần thiết sửa đổi Luật: Về Quy hoạch phát triển điện lực: Nội dung của Quy hoạch phát...