Tin mới new

(06:17 - 23/06/2014)

Tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử...

(02:07 - 05/06/2014)

Triển khai thực hiện Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số...

(07:32 - 28/04/2014)

Tìm hiểu quy định pháp luật: Liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng

Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 39/2013/QH13, “Luật sửa đổi, bổ sung một...

(07:12 - 28/04/2014)

Tìm hiểu Quy định của pháp luật: Về lĩnh vực an toàn điện và xử lý vi phạm

Thời gian vừa qua, tình hình sự cố lưới điện do vi phạm về an toàn điện xảy ra ngày một tăng cao do...

(00:19 - 14/04/2014)

EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện các ngày lễ 30/4 và 01/5/2014

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên...

(01:53 - 27/03/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

    Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những...

(07:46 - 20/03/2014)

Không để thiếu điện ở miền Nam

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Duy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền...

(07:12 - 20/03/2014)

Toàn miền Nam không phải tiết giảm điện

  Ngày 18-3, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cho biết không phải tiết giảm điện mà...