Tin mới new

(05:49 - 18/01/2013)

06 (SÁU) CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN GIAO TIẾP CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

           1. Đón tiếp mỗi khách hàng với lời chào, cử...

(04:14 - 18/01/2013)

05 (NĂM) CAM KẾT CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

          1. Lắp đặt điện mới và cung cấp điện đảm bảo chất...

(00:19 - 26/07/2012)

Giới thiệu Sóc Trăng và Công ty

    Sóc Trăng quê tôi ruộng thẳng cánh cò bay Có ai qua đây lòng không nhớ nơi này... ...

(02:49 - 11/06/2012)

Nghệ thuật làm việc qua điện thoại

Trong công việc thời hiện đại, bạn thường phải dùng đến chiếc điện thoại như một công cụ làm việc...

(06:50 - 03/11/2011)

Tài liệu VHDN của Cty ĐLST

    Xem nội dung

(06:49 - 03/11/2011)

Tài liệu VHDN EVNSPC

    Xem nội dung

(06:46 - 03/11/2011)

Tài liệu VHDN của Tập đoàn ĐLVN

  Xem

(07:00 - 18/10/2011)

BIỂU TRƯNG ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Biểu trưng hay người ta thường gọi theo tiếng Anh là Logo đã trở thành rất phổ biến và rất quan...