Tin mới new

(06:20 - 23/06/2014)

Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua...

(06:17 - 23/06/2014)

Tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử...

(02:07 - 05/06/2014)

Triển khai thực hiện Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số...

(07:32 - 28/04/2014)

Tìm hiểu quy định pháp luật: Liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng

Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 39/2013/QH13, “Luật sửa đổi, bổ sung một...

(07:12 - 28/04/2014)

Tìm hiểu Quy định của pháp luật: Về lĩnh vực an toàn điện và xử lý vi phạm

Thời gian vừa qua, tình hình sự cố lưới điện do vi phạm về an toàn điện xảy ra ngày một tăng cao do...

(01:53 - 27/03/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

    Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những...

(06:40 - 10/03/2014)

Nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

  Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi...

(06:39 - 10/03/2014)

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  Ngày 31/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về...