Tin mới new

(07:13 - 11/04/2014)

Muốn đổi mới, phải bắt đầu từ văn hóa doanh nghiệp

Phát triển, bồi dưỡng một nền văn hóa doanh nghiệp không phải là việc đơn giản và không có công...

(03:33 - 27/03/2014)

Niềm vui nơi làm việc - Yếu tố cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp

      Nhân viên không tìm kiếm hạnh phúc ở nơi làm việc, điều họ thực sự tìm kiếm...

(03:26 - 27/03/2014)

"Học nói" nơi công sở

    Thành ngữ Việt Nam có câu “Học ăn, học nói, học gói học mở”. Dù bạn là chủ doanh...

(07:18 - 20/03/2014)

Sự cần thiết của văn hóa hiệu suất

  Văn hóa hiệu suất chính là lời cam kết của nhân viên về những gì họ sẽ đóng góp cho mục...

(06:55 - 20/03/2014)

9 hành vi ứng xử dẫn tới "tấn thảm kịch" ở công sở

      Đừng để những hành vi thiếu khôn ngoan trở thành “đòn chí mạng” cho sự...

(06:21 - 13/03/2014)

Khi hành động nhỏ mang thông điệp lớn về văn hóa doanh nghiệp từ nhà quản trị

    Cách thức mà nhà quản trị tạo nên môi trường làm việc hay khuyến khích khả năng...

(06:32 - 10/03/2014)

Tiến tới hình thành văn hóa 5S

    Nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc nơi công sở, tập thể Lãnh đạo và CBCNV...

(01:33 - 21/05/2013)

Doanh nghiệp với văn hóa đồng phục

Cũng như logo, đồng phục công sở thuộc về lớp văn hóa “tầng bề mặt” của doanh nghiệp. Tuy nhiên,...