Tin mới new

(03:27 - 12/04/2016)

TCBC: EVN SPC về hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2016

  I.      Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 3 tháng đầu năm 2016 ...

(02:01 - 16/03/2016)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3/2016

    I.    Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 2 tháng đầu năm 2016:  ...

(00:44 - 07/09/2015)

TCBC: Khởi công dự án cấp điện quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

    Vào ngày 04/9/2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) sẽ tổ chức khởi công...

(01:24 - 09/03/2015)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015

Trong tháng 02/2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế...

(07:02 - 18/09/2014)

Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến ảnh hưởng và tình hình...

(01:48 - 12/08/2014)

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2014:

(01:27 - 07/08/2014)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2014: 1. Tình hình cung ứng điện:   Trong...

(00:59 - 03/06/2014)

TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện

Nhằm tiếp tục từng bước hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi giá...