Tin mới new

(07:35 - 09/07/2015)

Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Xem file kèm

(07:32 - 09/07/2015)

Thông tư 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Xem file kèm

(00:32 - 15/05/2015)

Thông tin về Chính sách liên quan đến Người Lao động có hiệu lực trong tháng 05/2015

1. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Từ ngày 01/05, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất...

(08:54 - 13/05/2015)

Quy đinh cấp điện trạm chuyên dùng(Thông tư số 33/2014/TT-BCT)

Thực hiện theo Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định...

(00:33 - 19/09/2014)

Tóm tắt hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Xem file đính kèm

(04:27 - 21/07/2014)

Những điểm cần biết về 5 Luật có hiệu lực từ 01/7/2014

Từ ngày 01/7/2014, 5 Luật đã ban hành năm 2013 sẽ chính thức có hiệu lực. Một số nội dung...

(06:40 - 18/07/2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 Xem file

(06:20 - 23/06/2014)

Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua...