Tin mới new

(08:33 - 17/06/2016)

Quy tắc ứng xử trong PCST

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PCST) đã ban hành Quy tắc ứng xử của CBCNV...

(08:08 - 17/06/2016)

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV PCST trong một số lĩnh vực công tác

I.  Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp với khách...

(00:43 - 04/11/2014)

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty điện lực miền Nam năm 2014”

        Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực...

(00:50 - 10/07/2014)

Quy tắc ứng xử với khách hàng tại các tổng công ty điện lực

Các tổng công ty điện lực đều quy định rất rõ những quy tắc ứng xử đối với khách hàng mà mỗi cán...

(06:54 - 19/05/2014)

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp

Trí thông minh tạo nên sự thành đạt cho mỗi con người, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc mới là điều...

(06:49 - 19/05/2014)

Giao tiếp ứng xử theo tính cách khách hàng

Nếu mục đích của bạn là có được sự chấp thuận của khách hàng về việc mua hay ký các hợp đồng mua...

(03:07 - 23/04/2014)

Nuôi dưỡng văn hóa "sở hữu công việc" cho nhân viên

Khi được tôn trọng, đánh giá cao và đối xử như một khách hàng đặc biệt, khách hàng không chỉ muốn...

(03:05 - 23/04/2014)

Chánh niệm trong kinh doanh: Đối lập hay giao thoa

Thích Nhất Hạnh, thiền sư 87 tuổi, người được coi như bậc thầy về chánh niệm ở phương Tây nói rằng...