Tin mới new

(10:53 - 22/04/2018)

Thực thi Văn hóa Doanh Nghiệp

Cẩm Nang văn hóa truyền tay. Nhân viên thực hiện hàng ngày chớ quên Khách đến thì phải ân cần...

(13:45 - 28/07/2017)

Giao tiếp văn hóa

Dạ thưa; xin lỗi; mỉm cười Bài học từ bé sao người chả thông Tiếp dân...

(07:32 - 08/06/2017)

Thơ: Niềm vui người bảo vệ

Chiều chủ nhật, cơn mưa dài rả rích Phiên trực ca, anh lặng lẽ một...

(08:44 - 30/11/2016)

Nỗi lòng người thợ đường dây

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai Của người thợ điện đường dây hiện thời Mượn thơ...

(07:22 - 29/09/2016)

Chút tình người thợ điện

Anh và tôi – những người thợ đường dây Mang trong tim lòng nhiệt...

(13:15 - 17/06/2016)

Thơ "6 Lời cam kết với khách hàng"

Ai làm ngành Điện nhớ này Sáu (06) lời cam kết với khách...

(13:11 - 17/06/2016)

Thơ "Tự hào anh thợ điện"

Biết là Phum Sóc điện nước không Đêm về heo hút mắt ngóng...

(11:00 - 17/06/2016)

Thơ "Người thợ điện"

Thênh thang trụ đỡ đường dài Đường dây chót vót đó...