Tin mới new

(07:24 - 15/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 4800/QĐ-BYT, NGÀY 12/10/2021 CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CHUYÊN MÔN Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-TTG NGÀY 11/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI "THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19"

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn về chuyên môn y tế thực...

(11:26 - 28/09/2021)

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thành phố Hồ Chí Minh và 21 tỉnh/thành phố phía Nam đã...

(08:16 - 26/09/2021)

PHỔ BIẾN TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIÊM VẮC XIN VÀ COVID-19

Phổ biến tài liệu tìm hiểu về SARS-COV-2

(15:02 - 21/09/2021)

EVNSPC TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa triển khai các văn bản của Tập đoàn...

(14:53 - 14/09/2021)

Đảm bảo cấp điện các khu cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

Điện lực Kế Sách - Công ty Điện lực Sóc Trăng vừa đảm bảo cấp điện an...

(13:28 - 07/09/2021)

Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng đồng hành, tiếp sức trong công tác Phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

Vừa qua, Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tham gia...

(09:14 - 09/08/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG "TRÊN 85% CBCNV ĐƯỢC TIÊM CHỦNG VACCINE PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19"

Tính đến ngày 01/8/2021, tỷ lệ CBCNV Công ty Điện lực tỉnh Sóc Trăng được tiêm vắc xin phòng...

(16:07 - 06/08/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19

Với mong muốn tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 02/8/2021, Đại...