Tin mới new

(16:06 - 15/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TỔ CHỨC BỒI HUẤN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CMIS 4.0

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng...

(15:35 - 07/09/2023)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ

Ngày 06/9/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức công...

(08:30 - 24/08/2023)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023 đã được phê duyệt, trong thời gian từ trung...

(10:04 - 28/03/2023)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục với công tác điện tử hóa

Tính đến cuối năm 2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã thực hiện điện tử...

(13:20 - 24/02/2023)

“Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

“Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”...

(10:15 - 05/12/2022)

PC SÓC TRĂNG TỔ CHỨC BỒI HUẤN VÀ THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN ĐỢT 02 NĂM 2022

Vừa qua, Công ty Điện lực Sóc Trăng phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM tổ...

(08:24 - 12/05/2022)

Quyết định ban hành Quy định về quy trình một cửa liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh ST (QĐ số 1172/QĐ -UBND ngày 29/4/2022)

Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban...

(14:09 - 01/03/2022)

Đào tạo Vận hành hệ thống mạng và An toàn thông tin

Vào ngày 25/02/2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức...