Tin mới new

(10:36 - 04/12/2023)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2023

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 -...

(10:34 - 04/12/2023)

TIẾP TỤC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu,...

(15:13 - 22/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10/2023

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2023  ...

(17:51 - 09/11/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(17:46 - 09/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:58 - 09/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(09:57 - 02/11/2023)

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm...

(16:05 - 24/10/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023 THÔNG...