Tin mới new

(19:59 - 16/08/2022)

Tài liệu Văn hóa EVN

Tài liệu Văn hóa EVN

(09:14 - 24/10/2019)

Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điều 1.Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy tắc ứng xử cơ bản Cán bộ,...

(10:26 - 17/06/2016)

Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN SPC

Cam kết với Đảng và Chính phủ, chính quyền và nhân dân địa...

(10:08 - 17/06/2016)

Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

1.   Quy tắc ứng xử cơ bản:       Thực hiện theo...

(09:59 - 17/06/2016)

Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác

Điều 1.   Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp...

(09:55 - 17/06/2016)

Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa EVN SPC

1.  Mọi hành động của EVN SPC đều hướng tới con người, vì con người,...

(09:24 - 17/06/2016)

Các chuẩn mực hành vi ứng xử của CBCNV trong Công ty Điện lực Sóc Trăng

ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC  1.Ứng xử đối với đơn vị thành viên thuộc Công ty...

(08:55 - 17/06/2016)

Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCST

1. Mọi hành động của PCST đều hướng tới con người, vì con người, trong đó...