TIN LIÊN QUAN

(07:23 - 20/11/2015)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức diễn tập công tác PCTT & TKCN cấp Khu vực 4

      Ngày 05/11/2015, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức công tác diễn tập...

(01:14 - 09/11/2015)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức tập huấn chương trình Đo tải

              ...

(07:22 - 14/10/2015)

PC Sóc Trăng đảm bảo cấp điện cho Lễ Sêne Đôl Ta

  Sóc Trăng là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng với số ít dân tộc khác....

(07:15 - 14/10/2015)

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

                  Thực...

(04:07 - 22/09/2015)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức bồi huấn công tác QLKT-QLVH năm 2015

    Công tác bồi huấn chuyên môn, nghiệp vụ luôn được lãnh đạo Công ty Điện lực Sóc...

(09:41 - 11/09/2015)

Khởi công dự án cấp điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức  khởi công Dự án thành phần cải tạo, nâng cấp và phát...

(09:28 - 11/09/2015)

PC Sóc Trăng: Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh điện

Công ty Điện lực Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch và quản...

(02:24 - 19/08/2015)

Điện lực Long Phú tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện

Ngày 11/8/2015 Điện lực Long Phú (Công ty Điện lực Sóc Trăng) phối hợp với với Huyện Đoàn Huyện...