TIN LIÊN QUAN

(07:49 - 30/01/2013)

Luật của Quốc hội số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 về sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ

Xem file 1 Xem file 2

(07:44 - 30/01/2013)

Nghị định 106/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp

Xem file

(09:16 - 12/07/2012)

Pháp lệnh 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000

Xem file

(09:13 - 12/07/2012)

Luật QH 27/2001/QH10 PCCC ngày 29/6/2001

Xem file

(09:08 - 12/07/2012)

TT 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004: TT hướng dẫn thực hiện nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Nhà nước thu hồi đất

 Xem file

(09:03 - 12/07/2012)

TT 10/2003/TT-BLLĐTBXH ngày 18/4/2003: HD việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem file

(08:59 - 12/07/2012)

TT 10/1999/TTLT-BLLĐTBXH-BYT: Hướng d6ãn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Xem file

(08:59 - 12/07/2012)

TT 10/1999/TTLT-BLLĐTBXH-BYT: HD thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yêu tố nguy hiểm, độc hại

Xem file