TIN LIÊN QUAN

(00:44 - 16/07/2012)

PC Sóc Trăng :Đại hội Đoàn cơ sở

Vừa qua, Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII...

(09:09 - 13/07/2012)

PC Sóc Trăng: Tặng quà cho học sinh nghèo

Nhân dịp tổng kêt năm học 2011- 2012, Chi đoàn Khối Văn phòng – Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ...

(08:46 - 31/08/2011)

Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng rạng rỡ và tự hào!

  Chương trình được Ban tổ chức Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, cùng Tạp chí Cộng...

(09:14 - 20/04/2011)

Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng

  Đảng bộ Công ty đã chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng quần chúng là đoàn viên thanh niên ưu...

(07:28 - 16/07/2008)

Đại hội CĐCS Điện Lực Sóc Trăng - Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở

                ...

(15:10 - 14/07/2008)

Điện Lực Sóc Trăng quan tâm giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng

 Trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007, đã có 26 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó...

(15:06 - 14/07/2008)

Công tác đền ơn đáp nghĩa tại ĐLST

              Kết quả đã vận động...

(07:55 - 14/07/2008)

Đảng bộ Điện Lực Sóc Trăng vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền

 Năm 1996,  Cùng với việc Sở Điện Lực Sóc Trăng đổi tên thành Điện Lực Sóc Trăng, ...