TIN LIÊN QUAN

(01:53 - 27/03/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

    Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những...

(07:46 - 20/03/2014)

Không để thiếu điện ở miền Nam

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Duy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền...

(07:12 - 20/03/2014)

Toàn miền Nam không phải tiết giảm điện

  Ngày 18-3, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cho biết không phải tiết giảm điện mà...

(06:40 - 10/03/2014)

Nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

  Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi...

(06:39 - 10/03/2014)

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  Ngày 31/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về...

(06:38 - 10/03/2014)

Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định về Giấy phép hoạt động điện lực

  Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định...

(06:35 - 10/03/2014)

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng

  Ngày 19/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg quy định về cơ...

(06:26 - 10/03/2014)

Nghiêm cấm nhiều hành vi ảnh hưởng đến an toàn lưới điện

Ngày 26/2/2014, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định...