TIN LIÊN QUAN

(06:29 - 28/07/2015)

Công đoàn Điện lực Việt Nam: An cư cho hàng nghìn gia đình công nhân

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) thuộc CĐ Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với chuyên...

(01:43 - 22/06/2015)

Thực hiện khen thưởng cấp cao trong tình hình mới

Căn cứ văn bản số 14/CĐĐL2 ngày 10/1/2009 của Công đoàn Công ty Điện lực 2 (Nay là Công đoàn Tổng...

(03:57 - 12/06/2015)

Những hoạt động ý nghĩa của chi đoàn Điện lực Trần Đề

Nhằm thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng Đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ SXKD tại...

(07:48 - 22/05/2015)

Công đoàn EVN SPC hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc nhân Tháng công nhân

Công đoàn Tổng công ty Điện lưc miền Nam (EVN SPC) đã đến đến thăm hỏi và làm việc với CBCNV Điện...

(02:58 - 06/05/2015)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự...

(08:49 - 05/12/2014)

Đại hội chi đoàn Điện lực Trần Đề nhiệm kỳ 2014-2015

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Trần Đề (Công ty Điện lực Sóc Trăng) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2015....

(08:27 - 02/12/2014)

Lễ gắn biển nhà "Mái ấm Công đoàn"

Ngày 22 - 11, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam,...

(06:31 - 14/11/2014)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV

Thực hiện chương trình, đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015”, trong...