TIN LIÊN QUAN

(03:11 - 18/08/2014)

Khu vực phía Nam được cấp điện ổn định, an toàn trong 7 tháng đầu năm

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong tháng 7/2014, do thực hiện tốt  phương...

(04:27 - 21/07/2014)

Những điểm cần biết về 5 Luật có hiệu lực từ 01/7/2014

Từ ngày 01/7/2014, 5 Luật đã ban hành năm 2013 sẽ chính thức có hiệu lực. Một số nội dung...

(06:40 - 18/07/2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 Xem file

(06:20 - 23/06/2014)

Ban hành Mẫu Hợp đồng Mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày 18/6/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư hướng dẫn số 19/2014/TT-BCT về Mẫu Hợp đồng Mua...

(06:17 - 23/06/2014)

Tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử...

(02:07 - 05/06/2014)

Triển khai thực hiện Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số...

(07:32 - 28/04/2014)

Tìm hiểu quy định pháp luật: Liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng

Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 39/2013/QH13, “Luật sửa đổi, bổ sung một...

(07:12 - 28/04/2014)

Tìm hiểu Quy định của pháp luật: Về lĩnh vực an toàn điện và xử lý vi phạm

Thời gian vừa qua, tình hình sự cố lưới điện do vi phạm về an toàn điện xảy ra ngày một tăng cao do...