TIN LIÊN QUAN

(08:51 - 29/11/2017)

Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung

Trong thời gian vừa qua, có một số thông tin về việc giá bán điện sinh hoạt cho các gia đình có...

(07:44 - 28/09/2017)

Tìm hiểu về Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Từ ngày 15/8/2017, Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá...

(10:34 - 29/08/2017)

EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều...

(10:28 - 29/08/2017)

Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào

(10:30 - 18/08/2017)

EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể tự điều chỉnh giá điện bán lẻ...

(08:21 - 26/07/2017)

EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian

Biên độ và thời gian điều chỉnh giá điện cần được xem xét vì EVN...

(08:18 - 26/07/2017)

Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể

Bộ Công Thương cần tính toán các phương án điều chỉnh giá...

(07:05 - 26/07/2017)

Bộ Công thương phê duyệt khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017

Mức giá này áp dụng cho việc bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt...