TIN LIÊN QUAN

(09:19 - 19/03/2020)

TCBC tháng 02/2020: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 02 năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020

Tình hình cung cấp điện 02 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có...

(14:03 - 27/02/2020)

TCBC: EVN BAN HÀNH MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN MỚI TỪ NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2020

Với thông điệp sẵn sàng đổi mới, thể hiện sự minh bạch, cầu thị và lắng nghe khách hàng, vào giữa...

(15:49 - 31/01/2020)

TCBC tháng 01/2020:Tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020

Tình hình cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết...

(07:49 - 19/12/2019)

Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin

Thực hiện những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ, 65 năm qua, tập thể CBCNV ngành Điện đã...

(15:04 - 18/12/2019)

TCBC tháng 12/2019: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 11/2019; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng cuối năm 2019

Tình hình cung cấp điện 11 tháng của năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có...

(07:31 - 10/12/2019)

TCBC: EVN CÓ 3 DỊCH VỤ ĐIỆN ĐƯỢC KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT...

(07:24 - 02/12/2019)

TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”

(10:40 - 25/11/2019)

TCBC tháng 11/2019: Tình hình hoạt động SXKD đến tháng 10/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019

Tình hình cung cấp điện 10 tháng của năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có...