Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển


06:14 - 25/10/2010

Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (1975-2020)

  PHẦN I  HÀNH TRÌNH 45 NĂM NGÀNH ĐIỆN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỚC NĂM 1975

XEM CHI TIẾT