Tin tức & hoạt động

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tin mới new

(09:03 - 01/11/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH “THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ” TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm,...

(09:37 - 18/08/2023)

Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Sóc Trăng hưởng ứng chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Thực hiện chủ đề năm 2023 của ngành Điện “Thực hành tiết kiệm, chống...