Cung cấp điện năng

Các TT, Quy trình,quy định về ngành điện

Tin mới new

(13:50 - 06/08/2020)

Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

(13:45 - 06/08/2020)

Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

(13:46 - 16/04/2019)

Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công...

(13:27 - 07/11/2018)

Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung: - Bổ sung“Nội dung kiểm tra bảo vệ an toàn công trình...

(14:28 - 18/06/2018)

QĐ 505/EVN-QĐ ngày 15/5/2017 của EVN về việc ban hành Quy định cung cấp các địch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Xem các file đính kèm: - QĐ 505/QĐ-EVN, ngày 15/5/2017 - VB 10439/EVNSPC-KD, ngày...

(01:09 - 14/10/2015)

Quy trình kinh doanh điện năng EVNSPC (30/6/2015)

Xem file đính kèm

(03:50 - 14/09/2015)

Sửa đổi bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVNSPC (07/10/2015)

   Xem file đính kèm

(03:09 - 14/07/2015)

Tóm tắt Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  Trích một số điều khoản trong Thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính...