Điện lực Trần Đề
*Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 23-12-2009, huyện Trần Đề được thành lập trên cơ sở tách từ huyện Long Phú và Mỹ Xuyên. Theo đó, ngày 7-6-2010, Điện lực Trần Đề được thành lập theo Quyết định số 483/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Nhiệm vụ của đơn vị là quản lý gần 300km đường dây trung thế, gần 345 km đường dây hạ thế, 411 trạm biến áp với tổng dung lượng 48,5kVA.
Chi tiết...
Điện lực Thạnh Trị
*Quá trình hình thành và phát triển Ngày 30-4-1995, Tổ Điện Thạnh Trị được thành lập. Ngày 1-8-2002, Tổ Điện được nâng lên đổi tên thành Chi nhánh Điện Thạnh Trị (theo Quyết định số 1242/EVN-ĐL2.3, ngày 18/7/2002 của Công ty Điện lực 2). Nhiệm vụ của Chi nhánh là tiếp quản toàn bộ cơ sở hạ tầng, lưới điện hạ thế từ Ban Quản lý điện huyện. Phạm vi lưới điện quản lý gồm địa bàn 2 huyện Thạnh Trị, Ngã Năm và 6 xã thuộc huyện Mỹ Xuyên.
Chi tiết...
Điện lực thị xã Vĩnh Châu
*Quá trình hình thành và phát triển: Thị xã Vĩnh Châu nằm ven biển, có 43 km chiều dài bờ biển; phía Đông và Nam giáp biển Đông; phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu; phía Bắc giáp huyện Mỹ Xuyên và Trần Đề.
Chi tiết...
Điện lực thành phố Sóc Trăng
  Ngày 01-8-2004, Chi nhánh Điện thị xã Sóc Trăng được thành lập (Quyết định số 2006/EVN-ĐL2.3, ngày 13-7-2004 của Công ty Điện lực 2).   Ngày 16-3-2007, đơn vị đổi tên thành Chi nhánh Điện thành phố Sóc Trăng.
Chi tiết...
Điện lực Ngã Năm
*Quá trình hình thành và phát triển: Thị xã Ngã Năm phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và huyện Thạnh Trị, phía Tây và Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang.
Chi tiết...
Điện lực Mỹ Tú
*Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 25-8-2003, Chi nhánh điện Mỹ Tú được thành lập (theo Quyết định số 2124/EVN-ĐL2.3 của Công ty Điện lực 2) trên cơ sở nâng lên từ Tổ Điện Mỹ Tú. Tiếp nhận từ Ban Quản lý điện nông thôn - Điện lực Sóc Trăng, đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Lúc bấy giờ, đơn vị có 47 CB-CNV; trong đó, có 6 Đại học và Trung cấp, 2 đảng viên.
Chi tiết...
Điện lực Mỹ Xuyên
*Quá trình hình thành và phát triển: Tháng 9-2003, Chi nhánh Điện Mỹ Xuyên được thành lập, trên cơ sở tiếp quản từ Ban Quản lý điện nông thôn - Điện lực Sóc Trăng. Thời gian đầu tiếp quản, đơn vị có 43 CB-CNV, trong đó chỉ có 4 Kỹ sư và Trung cấp. Đơn vị phục vụ khoảng 22.000 khách hàng; địa bàn quản lý khá rộng, đa số thuộc vùng sâu, kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, điều kiện đi lại rất khó khăn, nhất là khu vực Hòa Tú.
Chi tiết...
Điện lực Long Phú
*Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 30-4-1975, Sóc Trăng được hoàn toàn giải phóng. Cùng với sự ra đời của Chi nhánh điện Sóc Trăng, Tổ Điện Long Phú cũng được thành lập với 5 CB-CNV. Lúc này, tổng công suất các máy phát diesel của Tổ Điện là 400kW, phục vụ 450 khách hàng. Đến năm 1986, lưới điện quốc gia được đưa đến huyện Long Phú, toàn huyện có 3 ấp có điện.
Chi tiết...
Điện lực Kế Sách
*Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Trung tâm Điện lực Sóc Trăng tiếp quản Hợp tác xã điện Tự lực và chuyển thành Chi Điện lực Kế Sách, phát điện cho huyện Kế Sách với công suất 200kW, phục vụ chủ yếu cho các cơ quan trong huyện và khoảng 200 hộ dân tại trung tâm huyện.
Chi tiết...
Điện lực Châu Thành
*Quá trình hình thành và phát triển: Tháng 1-2009, Chi nhánh Điện Châu Thành được thành lập (theo Quyết định số 1727/QĐ-ĐL2 ngày 25-11-2008 của Công ty Điện lực 2). Nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành, sửa chữa, xây dựng mới đường dây và trạm điện; phân phối, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Châu Thành. Thời gian đầu thành lập, đơn vị có 25 CB-CNV. Tại thời điểm này, các xã, thị trấn trong huyện đều có lưới điện.
Chi tiết...
Điện lực Cù Lao Dung
*Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 17-3-1999, Chi nhánh Điện Cù Lao Dung được thành lập trên cơ sở chia tách từ Chi nhánh Điện Long Phú. Năm 2010, Chi nhánh Điện Cù Lao Dung được đổi tên thành Điện lực Cù Lao Dung, thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng (theo Quyết định số 643/QĐ-EVN SPC ngày 3-6-2010).
Chi tiết...
 
Đầu trang