Quy định

Thời gian giải quyết các dịch vụ cung cấp điện của PCST cho khách hàng

 

            Xem file đính kèm

 

           Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại các Điện lực tại địa phương; Điện lực Châu Thành: 02993.601011, Điện lực Cù Lao Dung: 02993.590555, Điện lực Kế Sách: 02993.601050, Điện lực Long Phú: 02993.601719, Điện lực Mỹ Tú: 02993.505022, Điện lực Mỹ Xuyên:02993.601656, Điện lực Ngã Năm: 02993.581772, Điện lực thành phố Sóc Trăng: 02993.600798, Điện lực Thạnh Trị: 02993.601799, Điện lực Trần Đề: 02993.601364, Điện lực thị xã Vĩnh Châu: 02993.608909 hoặc Công ty Điện lực Sóc Trăng: 02993.992000 để được phục vụ kịp thời.