Trang chủ An toàn, tiết kiệm điện Quy trình ATĐ, TKĐ
 

Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

In      Trở về P.KD PCST
 
Các Quy trình ATĐ, TKĐ đã đưa
   Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 (13:45 - 06/08/2020)
   Tóm tắt Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (03:09 - 14/07/2015)

Đầu trang