Trang chủ Điện mặt trời áp mái Quy định, VB hướng dẫn
 

V/v hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam

 

In      Trở về Ban TT EVNSPC
 
Các Quy định, VB hướng dẫn đã đưa
   Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kWh (07:49 - 15/04/2020)
   Danh sách 21 nhà cung cấp điện mặt trời mái nhà (13:09 - 22/04/2019)

Đầu trang