Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện

 

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện, như sau:

 1) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Châu Thành

2) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Kế Sách

3)Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Thạnh Trị

4) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Long Phú

5) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực thị xã Vĩnh Châu

6) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Trần Đề

7) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Mỹ Tú

8) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực TP Sóc Trăng

9) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Cù Lao Dung

10) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Ngã Năm

11) Lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện của Điện lực Mỹ Xuyên

         Ghi chú: Số phiên ghi chỉ số công tơ được viết tắt chữ PGCS và được in trên góc phải phía dưới của hóa đơn tiền điện.

         Kính mong Quý khách hàng theo dõi để tạo điều kiện cho nhân viên ngành điện đến ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện đúng ngày như lịch trình thông báo. Khi cần liên hệ, Quý khách hàng gọi điện thoại đến các số của Điện lực khu vực đã in trên hóa đơn tiền điện./.

 
Đầu trang