KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 3 năm 2017 từ ngày 16/01/2017-22/01/2017

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 6 năm 2017 từ ngày 06/02/2017-12/02/2017

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 7 năm 2017 từ ngày 13/02/2017-19/02/2017
Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 8 năm 2017 từ ngày 20/02/2017-26/02/2017
Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 9 năm 2017 từ ngày 27-02 đến ngày 5-03

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 20 từ 14/5 - 20/5/2018

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 21 từ 21/5-27/5/2018

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 22 từ 28/5-3/6/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 23 từ 04/6-10/6/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 24 từ 11/6-17/6/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 25 từ 18/6-24/6/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 26 từ 25/6-1/7/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 27 từ 2/7-8/7/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 28 từ 9/7 - 15/7/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 30 từ 23/7-29/7/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 31 từ 30/7-5/8/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 32 từ 6/8-12/8/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 33 từ 13/8-19/8/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 34 từ 20/8-26/8/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 35 từ 27/8-2/9/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 36 từ 3/9-9/9/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 37 từ 10/9-16/9/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 38 từ 17/9-23/9/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 39 từ 24/9-30/9/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 40 từ 1/10-7/10/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 41 từ 8/10-14/10/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 42 từ 15/10-21/10/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 43 từ 22/10-28/10/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 44 từ 29/10-4/11/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 45 từ 5/11-11/11/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 46 từ 12/11-18/11/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 47 từ 19-25/11/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 48 từ 26/11-2/12/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 49 từ 3/12-9/12/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 50 từ 10/12-16/12/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 51 từ 17/12-23/12/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 52 từ 24/12-30/12/2018

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 01 từ 31/12/2018-06/01/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 02 từ 7/01/2019-13/01/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 03 từ 14/01-20/01/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 04 từ 21/1-27/01/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 05 từ 28/01-03/02/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 06 từ 04/02-10/02/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 07 từ 11/02-17/02/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 08 từ 18/02-24/02/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 09 từ 25/02-03/03/2019

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 10 từ 04/03-10/03/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 11 từ 11/03-17/03/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 12 từ 18/03-24/03/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 13 từ 25/03-31/03/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 14 từ 01/04-07/04/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 15 từ 08/04-14/04/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 16 từ 15/04-21/04/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 17 từ 22/04-28/04/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 18 từ 29/04-05/5/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 19 từ 06/5-12/5/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 20 từ 13/5-19/5/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 21 từ 20/5-26/5/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 22 từ 27/5-2/6/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 23 từ 3/6-9/6/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 24 từ 10-16/6/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 25 từ 17-23/6/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 26 từ 24-30/6/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 27 từ 1/7-7/7/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 28 từ 8/7-14/7/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 29 từ 15/7-21/7/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 30 từ 22/7-28/7/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 32 từ 5/8-11/8/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 33 từ 12/8-18/8/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 34 từ 19/8-25/8/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 35 từ 26/8-01/9/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 36 từ 2/9-8/9/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 37 từ 9/9-15/9/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 38 từ 16/9-22/9/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 40 từ 30/9-6/10/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 41 từ 7/10-13/10/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 43 từ 21/10-27/10/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 44 từ 28/10-03/11/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 45 từ 4/11-10/11/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 46 từ 11/11-17/11/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 47 từ 18/11-24/11/2019

- Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 48 từ 25/11-1/12/2019