HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

   

BIỂU MẪU:

 

 1. Giấy đề nghị mua điện dùng chung (File đính kèm).

 2. Bảng kê thiết bị (File đính kèm).

 3. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

 4. Lưu đồ cấp điện qua lưới điện Trung áp (File đính kèm). 

 

CÔNG VĂN

1. Quyết định số 210/QĐ-UBND,ngày 24/1/2019 Ban hành Quy định về Quy trình 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng