KỶ YẾU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (T4/1975-T4/2020),28 NĂM THÀNH LẬP (T4/1992-T4/2020)"

 

Các Phòng Ban Công ty

 

1.PHÒNG AN TOÀN

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1992 - 1997

Ông Đoàn Chí Dũng

1997 - 2009

Ông Nguyễn Hữu Nhơn

2009 - 2013

Ông Nguyễn Hoàng Ân

2013 - 2016

Ông Trần Quang Ngọc

2016 - nay

Ông Trần Công Luận

*Quá trình hình thành và phát triển:

T

Tiền thân của Phòng An toàn là bộ phận công tác Kỹ thuật an toàn – bảo hộ lao động, hoạt động cùng với thời điểm thành lập Công ty. Đến ngày 01-01-2004 đổi tên thành phòng Kỹ thuật an toàn; đến ngày 08-01-2015 đổi tên Phòng An toàn (theo Quyết định số 0232/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực miền Nam).

Phòng An toàn gồm có Trưởng phòng, 02 Phó phòng và 04 cán bộ công nhân viên, trong đó có 02 thạc sĩ, 04 kỹ sư điện, 01 công nhân điện. 

 

Chức năng nhiệm vụ:

-Tham mưu cho lãnh đạo Công ty quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước và các quy trình, quy định của ngành Điện.

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn lao động; phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phương án PCCC. Tổ chức tốt việc thực tập, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định. Kết quả trong những năm qua đơn vị đã đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Đảm bảo không để phát sinh số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố, tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Phương án xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh .

- Tổ chức tuyên truyền về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Thành tích đạt được:

Trong các năm qua, Phòng An toàn đã đạt được Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương, Giấy khen Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Sóc Trăng.

                     

 

2.PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

 

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

2000 – 2010; 2016 - nay

Ông Tạ Bá Nhẫn

2000 - 2016

Ông Lý Văn Sáng

*Quá trình hình thành và phát triển:

                      

Tiền thân của phòng Điều độ là bộ phận Trực kỹ thuật của Sở Điện lực Sóc Trăng (nay là Công ty Điện lực Sóc Trăng), thành lập vào năm 1992.

Tháng 9-1996, bộ phận Điều độ thuộc phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Vật tư được thành lập, gồm có 2 cán bộ chuyên trách (Tạ Bá Nhẫn và Nguyễn Duy Anh).

Tháng 3-1998, tổ Điều độ thuộc phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư được thành lập với 7 thành viên. Đến tháng 10-1998, cấp điều độ lưới điện phân phối của Điện lực Sóc Trăng chính thức hoạt động.

Năm 2000, phòng Điều độ được thành lập trên cơ sở tổ Điều độ tách ra khỏi phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư.

Tháng 12-2018 Trung tâm điều khiển xa Sóc Trăng sáp nhập vào bộ phận trực ca Điều độ và hoạt động cho đến nay.

 Chức năng, nhiệm vụ: Chỉ huy vận hành lưới điện; đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, chất lượng, kinh tế và tin cậy.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy:

-Đơn vị gồm 5 bộ phận: Trực ca điều độ (chỉ huy điều độ lưới điện phân phối), Trung tâm điều khiển xa Sóc Trăng, Phương thức vận hành, Tính toán chỉnh định rơ-le, Quản lý thiết bị thông tin-SCADA.

-Đơn vị hiện có 17 thành viên, gồm: Trưởng phòng, phó phòng, 11 Điều độ viên và 03 kỹ sư vận hành hệ thống SCADA, 01 kỹ sư quản lý hệ thống SCADA

-Trình độ chuyên môn: 16 kỹ sư, 01 Trung cấp điện.

-Đơn vị có 7 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Điều độ - CNTT, 03 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại Chi đoàn Khối Kỹ thuật, 17 Công đoàn viên.

 

Những thành tựu nổi bật:

Ngay sau khi thành lập, Bộ phận Điều độ tích cực tham gia chỉ huy điều độ lưới điện cho Công trình nâng cấp điện áp 22kV tỉnh Sóc Trăng, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện nâng cấp điện áp lưới điện toàn tỉnh lên 22kV (Sóc Trăng là tỉnh nâng cấp điện áp trung áp toàn tỉnh từ 15kV lên 22kV rất sớm trong ngành Điện).

Đơn vị có 2 sáng kiến được Tổng công ty Điện lực miền Nam công nhận:

- Năm 2016: “ Giải pháp chuyển nguồn không gián đoạn điện trong công tác điều độ lưới điện phân phối”.

- Năm 2019: “Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù ứng động từ xa bằng tin nhắn”.

Thành tích đạt được:

100% cán bộ, công nhân viên đạt lao động tiên tiến.

Tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2010-2017

Cờ thi đua UBND tỉnh Sóc Trăng: năm 2011

Năm 2017: đạt giải nhì Đội có điểm thực hành cao nhất và giải 3 toàn đoàn tại Hội thi Điều độ viên giỏi do Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức.


3. PHÒNG KẾ HOẠCH – VẬT TƯ

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

a.Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư:

1994 – 2001

Ông Lý Văn Sáng (T7- 2001, phòng KHKT-VT tách ra 2 phòng, gồm: P.Kế hoạch – Kỹ thuật và P.Vật tư)

 

b.Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

2001 - 2004

Ông Lý Văn Sáng

2004 - 2006

Ông Lê Thủy Hải

2006 - 2010

Ông Nguyễn Chí Nhơn

2010 - 2012

Ông Nguyễn Tùng Chinh (T8-2012, P.KHKT tách ra 2 phòng, gồm: P.Kỹ thuật và P.Kế hoạch)

 

c.Phòng Kế hoạch:

2012 - 2015

Ông Nguyễn Tùng Chinh

 

d.Phòng Vật tư:

2002 - 2013

Ông Nguyễn Tùng Lâm

2013 - 2016

Ông Nguyễn Thanh Vũ

 

đ.Phòng Kế hoạch - Vật tư

2016 - nay

Ông Huỳnh Văn Toàn ( T5-2016 phòng Kế hoạch - Vật tư được thành lập trên cơ sở sáp nhập P.Kế hoạch và  P.Vật tư:

*Quá trình hình thành và phát triển:

                           

 

Tiền thân của phòng Kế hoạch – Vật tư là phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư và trãi qua 4 lần tách phòng và sáp nhập theo mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đến ngày 04-4-2016 phòng Kế hoạch – Vật tư được thành lập theo Quyết định số 1027/QĐ-EVN SPC của EVN SPC v/v đổi tên và thành lập các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc PCST.

 

Cơ cấu tổ chức: P.KHVT hiện có 16 CB.CNV (có 03 nữ). Trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó phòng và 13 CNV.

Trình độ chuyên môn: Có 03 thạc sĩ; 03 đại học, 09 trung cấp, 01 công nhân.

Đơn vị có 06 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Khối Đầu tư xây dựng; Công đoàn bộ phận có 16 công đoàn viên; 04 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại chi đoàn Khối Kinh doanh.

Nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác kế hoạch SXKD, đề xuất cân đối vốn đầu tư hợp lý trong công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng. Mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư thiết bị trong Công ty.

Đơn vị đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 và Gấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Nam.


4.PHÒNG KINH DOANH

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1992 - 2002

Ông Phan Thanh Nhẫn

2003 - 2006

Ông Lâm Hoàng Phước

2006 – 2013; 2015-2017

Lâm Thị Mỹ Chi

2013 - 2014

Ông Thái Ngọc Minh

2017 - nay

Ông Lý Văn Sáng

*Quá trình hình thành và phát triển

 

                

Phòng Kinh doanh được thành lập ngay khi thành lập Sở Điện lực Sóc Trăng, có nhiệm vụ quản lý công tác kinh doanh điện năng toàn Sở Điện lực và trực tiếp kinh doanh điện năng trên địa bàn thị xã Sóc Trăng và 03 huyện Long Phú, Mỹ Xuyên, Kế Sách.

Năm 2000, phòng Kinh doanh chuyển đổi công tác kinh doanh điện năng khu vực nông thôn qua tổ Điện nông thôn phụ trách.

Năm 2003, Ban Quản lý Điện nông thôn xác nhập phòng Kinh doanh.

Từ năm 1999-2004 Điện lực Sóc Trăng thành lập 09 Chi nhánh Điện, công tác kinh doanh điện từng bước phân cấp cho các Chi nhánh.

Năm 2013, phòng Kinh doanh chuyển giao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mua bán điện, sử dụng điện và thực hiện chương trình sử dụng năng lượng (điện) tiết kiệm, hiệu quả cho phòng Kiểm tra, giám sát, mua bán điện. Đầu năm 2020 giải thể Phòng KGMBĐ và sáp nhập vào phòng Kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức: Hiện có 16 CB.CNV, trong đó có 07 Đảng viên và 03 Đoàn viên thanh niên.

* Những thành tựu nổi bật:

Trong những năm qua, phòng Kinh doanh luôn thực hiện tốt công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, đã tích cực thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

* Thành tựu đạt được:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006-2010.

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2013.

Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2015.


5.PHÒNG KIỂM TRA THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1996 - 2013

Ông Trần Văn Ấu

2013 - nay

Trần Thị Kim Chi

*Quá trình hình thành và phát triển:

                          

Ban Thanh tra - Bảo vệ được thành lập năm 1996, đến năm 2002 đổi tên thành Phòng Thanh tra Bảo vệ - Pháp chế, đến ngày 26/3/2019 đổi tên thành phòng Kiểm tra thanh tra và Pháp chế.

Đơn vị có 07 cán bộ nhân viên, trong đó, có 6 đảng viên, 2 hội viên Hội Cựu chiến binh, 07 đoàn viên Công đoàn.

Những thành tựu nổi bật: Trong những năm qua, Phòng Kiểm tra thanh tra và Pháp chế luôn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đúng theo pháp luật và các quy định của EVN, EVN SPC: Công tác thanh kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và thực hiện chính sách pháp luật, các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Kiểm tra các lĩnh vực công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham mưu phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền liên quan trong hoạt động SXKD, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng, người dân.

- Đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng và PCCC tại Công ty;

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động điện lực với phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng và các đoàn thể liên quan.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng hệ thống pháp chế trong đơn vị. Tham gia tố tụng giải quyết các vụ việc trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Công ty.

- Ban chỉ huy Quân sự cơ quan Công ty; Xây dựng Tiểu đội tự vệ cơ quan gồm 10 đồng chí, 2 Trung đội súng máy 12,7mm với 46 đồng chí, 21 đồng chí quân dự bị hạng I, 35 đồng chí nữ chuyên môn kỹ thuật. Sắp xếp tăng cường ứng trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, Tết.

*Thành tích đạt được:

- Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

*Đặc biệt, Công ty được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 15 năm liền; Huân chương chiến công Hạng 3 về phòng cháy chữa cháy.


6.PHÒNG KỸ THUẬT

a.Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư:

1994 – 2001

Ông Lý Văn Sáng (T7- 2001, P.KHKT-VT tách P.Kế hoạch – Kỹ thuật và P.Vật tư)

b.Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

2001 - 2004

Ông Lý Văn Sáng

2004 - 2006

Ông Lê Thủy Hải

2006 - 2010

Ông Nguyễn Chí Nhơn

2010 - 2012

Ông Nguyễn Tùng Chinh (T8-2012, P.KHKT tách ra 2 phòng, gồm: P.Kỹ thuật và P.Kế hoạch)

c.Phòng Kỹ thuật:

2012 - nay

Ông Nguyễn Ngọc Hiền

*Quá trình hình thành và phát triển:

 

                           

Tiền thân của phòng Kỹ thuật là phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư và trãi qua 3 lần tách phòng theo mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đến ngày 14-8-2012 trên cơ sở tách ra từ phòng Kế hoạch kỹ thuật.

Cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 01 Tổ trưởng, 07 cán bộ công nhân viên.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện; Xây dựng các chương trình giảm tổn thất điện năng; Chương trình quản lý kỹ thuật; Chương trình, giải pháp phòng chống sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác môi trường, nghiệm thu các công trình điện, sửa chữa lớn lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các khuyết tật lưới điện, thiết kế.

- Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua Lao động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Thành tích đạt được:

 -Bằng khen UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2014 và giai đoạn 2011 - 2015.

-Tập thể Lao động xuất sắc giai đoạn 2014 – 2017.


7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

2006 - nay

Ông Đỗ Văn Quang

*Quá trình hình thành và phát triển

 

                              

 Phòng Quản lý đầu tư được thành lập vào tháng 01-2004 (trước đây là Phòng Quản lý xây dựng). Tiền thân là Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Vật tư.

- Ngày 10-01-2019 Ban Quản lý dự án giải thể và sáp nhập vào Phòng Quản lý đầu tư theo quyết định số 75/QĐ-PCST của Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Cơ cấu tổ chức: Hiện có 18 CBCNV (03 người nữ), trong đó có 01 Trưởng Phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 14 nhân viên.

- Trình độ chuyên môn: 07 Kỹ sư điện, 02 Kỹ sư xây dựng, 01 Cử nhân quản trị kinh doanh, 01 Cử nhân kinh tế, 04 Cao đẳng điện và 03 Công nhân bậc 5/7 trở lên.  

-Chức năng nhiệm vụ: Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác thẩm định đấu thầu, quản lý dự án, quản lý chất lượng thi công xây dựng và tiến độ thực hiện công trình.

* Những thành tựu nổi bật:

Đơn vị đã có những sáng kiến, cải tiến trong công tác như:

1. “Sử dụng ống cống thường 1.000x500 dầy 50mm thay thế các ống cống 1.000x500 dầy 80mm để thi công cho các móng giếng gia cố cho các công trình đường dây trung và hạ thế”: Nhằm giảm chi phí đầu tư, thuận tiện trong việc mua sắm và cấp hàng, thuận tiện trong vận chuyển, thi công, đặc biệt là đẩy nhanh được tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu tiếp cận điện năng của khách hàng.... Giải pháp đã làm lợi: 78 triệu đồng.

2. “Giải pháp thiết kế trạm biến áp 3 pha lắp ngồi trên thân trụ đơn”: Để góp phần tạo mỹ quan cho lưới điện, tiết kiệm chi phí đầu tư, thuận tiện cho việc thi công tại nơi có mặt bằng không thuận lợi.... Giải pháp sử dụng bộ đà trạm ngồi + bộ đà U160 -1,7m trên trụ đơn và trụ đơn hiện hữu, giải pháp đã làm lợi: 11,3 triệu đồng.

3. Đề tài “Thiết kế, gia công lắp đặt bộ DS 3 pha, tận dụng vật tư và DS thu hồi từ trạm 110kV”: Góp phần tiết kiệm được chi phí mua DS 3 pha mới; nâng cao chất lượng trong việc quản lý vận hành do loại sử dụng có dòng định mức cao hơn loại mới hiện nay (loại sử dụng lại của trạm 110kV là 1250A, 800A nhập khẩu, trong khi loại mới hiện nay lớn nhất là 630A). Giải pháp đã làm lợi trên 240 triệu đồng cho giai đoạn một.

* Thành tựu đạt được:

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2015.

- Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2017.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016 và 2018.


8. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1992 - 2011

Ông Lâm Tấn Hùng

2011 - 2013

Ông Nguyễn Thanh Vũ

2013 - nay

Ông Trần Thanh Văn

*Quá trình hình thành và phát triển:

 

                                     

 

Tháng 4-1992, phòng Tài chính – Kế toán Công ty được thành lập cùng với sự hình thành của Sở Điện lực Sóc Trăng (nay là Công ty Điện lực Sóc Trăng).

Phòng Tài chính – Kế toán với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Công ty Điện lực Sóc Trăng trong quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng với chế độ, chính sách, quy định quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức: Hiện có 14 cán bộ, công nhân viên (09 nữ, 09 đảng viên), trong đó có 01 Kế toán trưởng, 02 Phó phòng.

Trình độ chuyên môn: Có 01 cao học, 13 đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trình độ cao cấp chính trị có 02 đảng viên, trung cấp chính trị có 01 đảng viên, 01 đảng viên đang theo học lớp trung cấp chính trị.

Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tập thể đoàn kết nội bộ tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội quy, Quy chế của ngành và của cơ quan; chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên; tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào thi đua và xã hội từ thiện.   

Đơn vị đã đạt được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2010), Bằng khen của Bộ Công Thương (năm 2013) và nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam


9.PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1992 - 2003

Ông Lâm Hoàng Phước

2003 - 2014

Ông Phạm Nguyễn Minh Châu

2015 - 2019

Ông Lê Thiện Nhã

2019 - nay

Ông Trần Quốc Thiện

*Quá trình hình thành và phát triển:

 

                              

 

Tiền thân của phòng Tổ chức và Nhân sự là phòng Tổ chức hành chính, được thành lập cùng với thời điểm thành lập Sở Điện lực Sóc Trăng (ngày 17-4-1992). Năm 2010, đơn vị đổi tên thành phòng Tổ chức và Nhân sự theo mô hình Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức và Nhân sự: tham mưu cho lãnh đạo Công ty Điện lực Sóc Trăng trong công tác Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự, Đào tạo, Lao động tiền lương, Văn hóa doanh nghiệp, Thi đua - khen thưởng, Y tế.

Cơ cấu tổ chức: Hiện có 8 cán bộ công nhân viên (5 nữ); trong đó, có 1 Phó phụ trách và 1 Phó phòng.

-Phòng TCNS có 6 đảng viên. sinh hoạt tại chi bộ Tổ chức – Thanh tra.

Trình độ chuyên môn: Có 6 đại học, 2 Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Có 2 Trung cấp.

*Những thành tựu nổi bật:

Đơn vị đã thực thi Văn hóa doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân viên. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua và tham gia 2 nhóm sáng kiến được Tổng công ty công nhận: Sáng kiến “Cải tiến, nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ, công nhân viên”; “Cải tiến hình thức tuyên truyền công tác DVKH và tiết kiệm điện”.

Đơn vị đã đạt Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2013), Bằng khen Bộ Công Thương, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


                             

10.PHÒNG VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

2004 - nay

Ông Huỳnh Ngọc Toàn

 

*Quá trình hình thành và phát triển:

                                

- Từ năm 2004, Tổ Máy tính được nâng lên thành Phòng Khoa học - Công nghệ - Môi trường. Năm 2005, cùng với sự ra đời của Viễn thông Điện lực, đơn vị được đổi tên thành Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin. Từ năm 2012, đổi tên thành Phòng Công nghệ thông tin. Đến tháng 3-2019 đổi tên thành phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng để phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, tự động hóa và điều khiển; Hoạt động treo cáp thông tin, viễn thông treo chung trên cột điện.

- Cơ cấu tổ chức: Đơn vị có 09 người, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 7 CNV.

-Trình độ chuyên môn gồm có 01 Thạc sỹ, 05 Đại học và 03 Trung cấp.

Thành tích đạt được:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006-2010.

- Bằng khen UBND tỉnh năm 2009, 2011, 2013; Giai đoạn 2011 - 2015.

- Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam: năm 2010, 2015.


11. VĂN PHÒNG

*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

2010 - 2015

Ông Lê Thiện Nhã

2015 - 2017

Ông Phạm Nguyễn Minh Châu

2017 - nay

Ông Lâm Hoài Thanh

*Quá trình hình thành và phát triển:

 

                                      

 

Văn phòng là đơn vị được tách ra từ Phòng Tổ chức – Hành chính (năm 2010) theo mô hình Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong các lĩnh vực văn phòng, thư ký tổng hợp, văn thư lưu trữ, hành chính, quản trị và truyền thông.

Cơ cấu tổ chức hiện nay, gồm: 16 người, bao gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và 14 công nhân viên (09 nữ).

-12 đảng viên.

-Trình độ chuyên môn: 08 đại học và 08 trung cấp – cao đẳng.

Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tập thể đoàn kết nội bộ tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội quy, Quy chế của ngành và cơ quan. Đơn vị chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên; tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào thi đua và từ thiện xã hội.

Đơn vị đã đạt được 02 Cờ thi đua và Bằng khen của UBDN tỉnh Sóc Trăng, Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.