Các Phòng Ban Công ty


  1) Văn Phòng Công ty:

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Ông Lê Thiện Nhã: Tháng 7-2010 đến 1-2015.

- Ông Phạm Nguyễn Minh Châu: Tháng 1-2015 đến nay.

Văn phòng là đơn vị được tách ra từ Phòng Tổ chức - Hành chính (năm 2010) theo mô hình Công ty Điện lực Sóc Trăng, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

116

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong các lĩnh vực văn phòng, thư ký tổng hợp, văn thư lưu trữ, hành chính, quản trị và quan hệ cộng đồng.

Cơ cấu tổ chức hiện nay, gồm:

- Bộ phận Hành chính văn thư, Quản trị, Thư ký tổng hợp, Quan hệ cộng đồng, Lái xe.

- 1 Chánh Văn phòng, 2 Phó chánh Văn phòng và 14 công nhân viên (9 nữ).

- 7 đảng viên.

Trình độ chuyên môn: 3 đại học và 6 trung cấp.

Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tập thể đoàn kết nội bộ tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội quy, Quy chế của ngành và cơ quan. Đơn vị chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên; tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào thi đua và xã hội từ thiện.

Đơn vị đã đạt được 2 Cờ Thi đua và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2) Phòng Tài chính - Kế toán

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

-Ông Lâm Tấn Hùng: Từ 1992 đến 2011.(Nghỉ hưu tại TP.Cần Thơ).

- Ông Nguyễn Thanh Vũ: Từ 2011 đến 2013.

Hiện là Trưởng Phòng Vật tư Công ty Điện lực Sóc Trăng.

- Ông Trần Thanh Văn: Từ năm 2013 đến nay

Tháng năm 4-1992, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty được thành lập cùng với sự hình thành của Sở Điện lực Sóc Trăng (nay là Công ty Điện lực Sóc Trăng).

118

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, đến nay, cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế toán gồm: 1 Kế toán trưởng, 2 Phó Phòng và 13 cán bộ, công nhân viên (trong đó gồm có 5 đảng viên).

Trình độ chuyên môn: Có 12 Cử nhân kinh tế, 3 Trung cấp kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Có 1 đảng viên đang học lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 4 đảng viên có trình độ sơ cấp.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng là tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng với chế độ, chính sách, thể lệ về quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Nhà nước.

119

Đơn vị đã đạt được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2010) và nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

        3) Phòng Tổ chức - Nhân sự

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

Ông Lâm Hoàng Phước: Tháng 4-1992 đến 3-2003.

Ông Phạm Nguyễn Minh Châu: Tháng 4-2003 đến 1-2015.

Ông Lê Thiện Nhã: Tháng 1-2015 đến nay.

Tiền thân của Phòng Tổ chức và Nhân sự là Phòng Tổ chức hành chính, được thành lập cùng với thời điểm thành lập Sở Điện lực Sóc Trăng (ngày 17-4-1992). Năm 2010, đơn vị đổi tên thành Phòng Tổ chức và Nhân sự theo mô hình Công ty Điện lực Sóc Trăng, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Phòng Tổ chức và Nhân sự là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công ty Điện lực Sóc Trăng trong công tác tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua - khen thưởng, y tế.

120

Cơ cấu tổ chức: Hiện có 9 cán bộ, công nhân viên (5 nữ, 4 đảng viên); trong đó, có 1 Trưởng Phòng và 1 Phó Phòng, .

Trình độ chuyên môn: Có 7 đại học, 2 trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: 2 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị.

Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tập thể đoàn kết nội bộ tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội quy, Quy chế của ngành và của cơ quan; chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên; tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào thi đua và xã hội từ thiện.

Đơn vị đã đạt được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2013) và nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4) Phòng Kế hoạch    

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Ông Nguyễn Tùng Chinh: Từ tháng 8-2012 đến 1-2015.

- Ông Huỳnh Văn Toàn: Từ tháng 1-2015 đến nay.

Ngày 18-8-2012, Phòng Kế hoạch được thành lập theo Quyết định số 1966/QĐ-PCST, tách ra từ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Điện lực Sóc Trăng.

121

Cơ cấu tổ chức: 1 Trưởng Phòng, 1 Phó trưởng Phòng và 4 cán bộ - công nhân viên.

Trình độ chuyên môn: 4 Kỹ sư điện và 2 Trung cấp.

Trong những năm qua, Phòng Kế hoạch luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao:

- Phối hợp với các đơn vị trong công tác cung cấp điện, đầu tư sửa chữa phát triển lưới điện.

- Đề xuất cân đối vốn đầu tư hợp lý trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

- Phối hợp thực hiện hoàn thành tốt các dự án do Tổng công ty triển khai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Hoàn tất các công trình trọng điểm đạt tiến độ theo yêu cầu.

- Công tác nhận thầu thi công đã chiếm lĩnh thị phần khảo sát, thi công công trình điện.

Với tinh thần tự học, cần cù, sáng tạo trong lao động và truyền thống đoàn kết cùng tiến bộ, 100% công nhân viên đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm; đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2012 và năm 2013, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm      

   5) Phòng Kinh doanh

 

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

Ông Phan Thanh Nhẫn: Từ năm 1992 - 2002.

 

Ông Lâm Hoàng Phước: Từ năm 2003 - 2006.

 

Lâm Thị Mỹ Chi: Từ năm 2006 - 2013; từ năm 2015 đến nay.

 

Ông Thái Ngọc Minh: Từ năm 2013 - 2014.

 

Phòng Kinh doanh được thành lập ngay khi thành lập Sở Điện lực Sóc Trăng, có nhiệm vụ quản lý công tác kinh doanh điện năng toàn Sở Điện lực và trực tiếp kinh doanh điện năng trên địa bàn thị xã Sóc Trăng và 3 huyện Long Phú, Mỹ Xuyên, Kế Sách.

122

 

Năm 2000, Phòng Kinh doanh chuyển đổi công tác kinh doanh điện năng khu vực nông thôn do tổ Điện nông thôn phụ trách.

 

Năm 2003, Ban Quản lý điện nông thôn sáp nhập Phòng Kinh doanh.

 

Từ năm 1999 - 2004, thành lập 9 Chi nhánh Điện, công tác kinh doanh điện từng bước phân cấp cho các chi nhánh.

 

Năm 2013, đơn vị tiếp tục chuyển giao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh - mua bán điện, sử dụng điện và thực hiện chương trình sử dụng năng lượng (điện) tiết kiệm, hiệu quảcho Phòng Kiểm tra, giám sát, mua bán điện.

 

Phòng hiện có 15 CB.CNV làm nhiệm vụ quản lý kinh doanh điện, trong đó có 2 đảng viên.

 

Hàng năm, có hơn 90% công nhân viên đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

 

Đơn vị đã đạt đượcBằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006-2010; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2012 - 2013.

6) Phòng Quản lý đầu tư

Phòng Quản lý đầu tư được thành lập vào tháng 1-2004, tiền thân là Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Vật tư - Điện lực Sóc Trăng (nay là Công ty Điện lực Sóc Trăng).

Ông Đỗ Văn Quang lần lượt giữ chức vụ Phó Phòng, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư từ tháng 3-2006 đến nay.

Cơ cấu tổ chức hiện nay: Gồm 8 người, trong đó có 1 Trưởng Phòng, 1 Phó trưởng Phòng và 6 nhân viên.

Trình độ chuyên môn: 4 Kỹ sư điện, 1 Kỹ sư xây dựng, 2 Cử nhân quản trị kinh doanh và 1 Cao đẳng điện.

Chức năng, nhiệm vụ: Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công ty chỉ đạo công tác thẩm định, quản lý dự án, quản lý chất lượng thi công xây dựng và tiến độ thực hiện công trình.

123

*Những thành tựu nổi bật của đơn vị:

Qua 10 năm thành lập, Phòng đã tổ chức thực hiện hoàn thành 315 công trình đầu tư xây dựng (trong đó có 197 công trình điện) với tổng vốn đầu tư 334,75 tỷ đồng.

Đơn vị đã có những sáng kiến, cải tiến trong công tác như:

- Nghiên cứu đề tài “Xây dựng và triển khai ứng dụng chương trình hỗ trợ dự toán”. Đề tài giúp làm lợi gần 68 triệu đồng/năm.

- Sáng kiến “Sử dụng mã vật tư, thiết bị vào bảng kê trong dự toán để phục vụ việc xuất vật tư thiết bị cho công trình được thuận lợi” đã giúp rút ngắn thời gian và tránh nhầm lẫn tên vật tư, thiết bị. Sáng kiến đã làm lợi 8,74 triệu đồng/năm.

Thành tích cực đạt được:

- Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2014.

- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013 và 2014.

7) Phòng Thanh tra Bảo vệ - Pháp chế

 

*Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

- Ông Trần Văn Ấu: Từ năm 1996 đến tháng 6-2013.

 

- Bà Trần Thị Kim Chi: Từ tháng 6-2013 đến nay.

 

Ban Thanh tra - Bảo vệ được thành lập năm 1996, đến năm 2002 đổi tên thành Phòng Thanh tra Bảo vệ - Pháp chế.

 

Đơn vị có 11 cán bộ, công nhân viên; trong đó, có 7 đảng viên, 5 hội viên Hội Cựu chiến binh, 10 đoàn viên Công đoàn.

124

 

*Những thành tựu nổi bật:

 

Trong những năm qua, Phòng Thanh tra Bảo vệ - Pháp chế luôn thực hiện tốt công tác pháp chế; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy.

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng hệ thống pháp chế trong đơn vị. Kiểm tra các lĩnh vực công tác sản xuất - kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.

 

Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng, người dân.

 

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động điện lực với Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng.

 

Xây dựng Tiểu đội tự vệ cơ quan gồm 9 đồng chí, 2 Trung đội súng máy 12,7mm với 26 đồng chí, 26 đồng chí quân dự bị hạng 1, 63 đồng chí nữ chuyên môn kỹ thuật, đăng ký 17 phương tiện kỹ thuật (xe ô tô) phục vụ công tác quốc phòng. Sắp xếp tăng cường ứng trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, Tết.

 

Thành tích đạt được:

 

- 1 Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

 

- 1 Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

- Đặc biệt, Công ty được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 15 năm liền.

8) Phòng Vật tư

 

*Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

- Ông Nguyễn Tùng Lâm:Từ năm 2000 - 2013.

 

- Ông Nguyễn Thanh Vũ:Từ năm 2013 đến nay.

 

Tháng 4-1992, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư được thành lập cùng với sự hình thành của Sở Điện lực Sóc Trăng.Năm 2000, Phòng Vật tư được thành lập trên cơ sở chia tách ra từ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư.

125

 

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 14 cán bộ, công nhân viên(12 nam, 2 nữ); trong đó, gồm Trưởng Phòng, 1 Phó Phòng, 3 bộ phận công tác (Kế hoạch, Thống kê và Kho vật tư).

 

Trình độ chuyên môn: 1Thạc sĩ, 2Đại học, 6Trung cấp, 5công nhân.

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư - thiết bị trong toàn Công ty.

 

Qua 15 năm kể từ khi chia tách phòng đến nay, Phòng Vật tư đều có các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả chung cho toàn Công ty. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phòng đã phát huy được sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Hàng năm,đơn vị có hơn 90% cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giaođược khen thưởng đột xuất.

 

Thành tích đạt được:

 

- Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

 

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

- Bằng khen của Tổng công tyĐiện lực miền Nam.

 

- Giấy khen Giám đốc Công ty.

 

9) Phòng Kỹ thuật

 

Phòng Kỹ thuật được thành lập ngày 14-8-2012 trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

 

Cơ cấu tổ chức: 1 Trưởng Phòng, 1 Phó Phòng và 8 cán bộ - công nhân viên.

126

 

Ông Nguyễn Ngọc Hiền giữ chức vụ Trưởng Phòng từ ngày 16-8-2012 đến nay.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

- Tham mưu lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện, khảo sát thiết kế, phê duyệt các công trình sửa chữa lớn, quản lý trang thiết bị điện, thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

 

- Xây dựng các chương trình giảm tổn thất điện năng; Chương trình quản lý kỹ thuật theo Quyết định 2666; Chương trình phòng chống sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

 

- Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất.

 

Hàng năm, đơn vị có hơn 90% cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

 

Thành tích đạt được:

 

Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2013 -2014 và giai đoạn 2011 - 2015.

10) Phòng Công nghệ - Thông tin

 

Từ năm 2004, Tổ Máy tính được nâng lên thành Phòng Khoa học - Công nghệ - Môi trường. Năm 2005, cùng với sự ra đời của Viễn thông Điện lực, đơn vị được đổi tên thành Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin; bổ sung chức năng quản lý, vận hành và kinh doanh viễn thông. Từ năm 2012, đổi tên thành Phòng Công nghệ thông tin.

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về quản lý, vận hành hệ thống mạng truyền dẫn, mạng máy tính, hội nghị truyền hình phục vụ điều hành, sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

 

Cơ cấu tổ chức: Đơn vị có 9 cán bộ, công nhân viên; trong đó, gồm Trưởng Phòng, 1 Phó Phòng và 7 công nhân viên.

 

DSCN5566 

Trưởng Phòng: Ông Huỳnh Ngọc Toàn.

 

Trình độ chuyên môn: 1 Thạc sỹ, 5 Đại học và 3 Trung cấp.

 

Trong các năm qua, 100% cán bộ - công nhân viên đơn vị luôn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

 

Thành tích đạt được:

 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010.

 

- Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 - 2015.

 

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2014.

11) Phòng An toàn

 

Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

- Ông Đoàn Chí Dũng: Phụ trách bộ phận Kỹ thuật an toàn - Bảo hộ lao động từ năm 1992-1997

 

- Ông Nguyễn Hữu Nhơn: Từ tháng 6-1997đến 1-2009.

 

- Ông Nguyễn Hoàng Ân: Từ tháng 1-2009 đến 1-2013.

 

- Ông Trần Quang Ngọc: Từ tháng 1-2013 đến nay.

 

Tiền thân của Phòng An toàn là bộ phận Kỹ thuật an toàn - bảo hộ lao động, hoạt động cùng với thời điểm thành lập Công ty. Tháng 1-2004, đổi tên thành Phòng Kỹ thuật an toàn. Đến ngày 8-1-2015, được đổi tên thành Phòng An toàn (theo Quyết định số 0232/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực miền Nam).

128

 

Cơ cấu tổ chức: Trưởng Phòng, 1 Phó Phòng và 4 cán bộ - công nhân viên.

 

Trình độ chuyên môn: 4 Kỹ sư điện, 1 Trung cấp điện, 1 công nhân điện.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước và các quy phạm, quy trình, quy định của ngành Điện.

 

- Triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; quy định rõ trách nhiệm đối với từng cấp và từng chức danh quản lý, nội dung công tác, quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với từng loại máy, thiết bị, công việc.

 

- Thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, hiện trường làm việc; đặc biệt, chú trọng kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy trình.

 

- Đảm bảo không để phát sinh số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố, tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện phương án xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

 

- Tổ chức tuyên truyền về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

 

Trong các năm qua, CB-CNV và tập thể Phòng An toàn đã đạt được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Sóc Trăng.

12) Phòng Điều độ

 

*Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

- Ông Tạ Bá Nhẫn: Từnăm 2000 đến tháng 7-2010.

 

- Ông Lý Văn Sáng: Từ tháng 7-2010 đến nay.

 

Tiền thân của Phòng Điều độ là Bộ phận Trực kỹ thuật của Sở Điện lực Sóc Trăng (nay là Công ty Điện lực Sóc Trăng), thành lập vào năm 1992.

 

Tháng 9-1996, Bộ phận Điều độ thuộc Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư được thành lập, gồm có 2 cán bộ chuyên trách (Tạ Bá Nhẫn và Nguyễn Duy Anh).

 

Tháng 3-1998, Tổ Điều độ thuộc Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư được thành lập với 7 thành viên. Đến tháng 10-1998, cấp điều độ lưới điện phân phối của Điện lực Sóc Trăng chính thức hoạt động.

 

Năm 2000, Phòng Điều độ được thành lập trên cơ sở tách ra từ Tổ Điều độ và hoạt động cho đến nay.

129

 

Chức năng, nhiệm vụ: Chỉ huy vận hànhlưới điện; đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, chất lượng, kinh tế và tin cậy.

 

Cơ cấu tổ chức và bộ máy:

 

-Đơn vị gồm 4 bộ phận: Trực ban chỉ huy điều độ (các điều độ viên lưới điện phân phối), Phương thức vận hành, Tính toán chỉnh định rơ-le, Quản lý thiết bị thông tin.

 

- Đơn vị hiện có 11 thành viên, gồm: Trưởng Phòng, 2 Phó Phòng và 8 Điều độ viên.

 

Trình độ chuyên môn: 7 kỹ sư Điện, 2 Cao đẳng và 2 Trung cấp điện.

 

Đơn vị có 4 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khối Kỹ thuật, 1 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại Chi đoàn Khối Kỹ thuật, 11 Công đoàn viên.

 

*Những thành tựu nổi bật:

 

Ngay sau khi thành lập, Bộ phận Điều độ tích cực tham gia chỉ huy điều độ lưới điện cho Công trình nâng cấp điện áp 22 kV tỉnh Sóc Trăng, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện nâng cấp điện áp lưới điện toàn tỉnh lên 22 kV (Sóc Trăng là đơn vị nâng cấp điện áp trung áp toàn tỉnh từ 15 kV lên 22 kV rất sớm trong ngành Điện).

 

Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2010 - 2014.

13) Phòng Kiểm tra, Giám sát mua bán điện

 

*Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

- Ông Bùi Hồng Phước: Tổ trưởng từ tháng 10-2009 đến 8-2012. Từ tháng 8-2012 đến nay là Phó Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện.

 

- Bà Lâm Thị Mỹ Chi: Trưởng Phòng từ tháng 1-2013 đến 1-2015.

 

- Ông Trần Hoàng Khương: Phó phụ trách Phòng từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2015, nay là Trưởng phòng.

 

Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện được thành lập ngày 2-6-2012 (theo Quyết định số 1197/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực miền Nam), trên cơ sở nâng lên từ Tổ Giám sát điện năng.

130

 

Cơ cấu tổ chức: Gồm 11 CB.CNV; trong đó có 1 Phó phụ trách Phòng, 2 Phó Phòng.

 

Trình độ chuyên môn: 2 Kỹ sư điện, 1 Kỹ sư tin học, 1 Cử nhân Luật, 2 cử nhân Quản trị kinh doanh, 2 Trung cấp điện và 3 công nhân điện.

 

Đơn vị có 8 đảng viên, 3 đoàn viên Đoàn Thanh niên, 11 Công đoàn viên.

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán điện, sử dụng điện và thực hiện chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

 

*Thành tích đạt được:

 

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Sóc Trăng và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trực thuộc Công ty, Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong các năm qua.

 

- Đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2014.

 

- Trong 2 năm 2013 - 2014, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

14) Ban Quản lý dự án

trang 131

15) Phân xưởng cơ điện

 

trang 132

                                    

                                                       Trích từ Quyển Kỷ yếu " Công ty ĐLST 40 năm XD và phát triển"