Tìm kiếm

 

 

Hướng dẫn Ước tính sản lượng điện hàng tháng

banner

Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Hôm nay: 36
Hôm qua: 44
Tháng này: 5205
Năm nay: 74989
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 48
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 48

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

 

 

                           

 

 

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được triển khai trên toàn hệ thống EVN SPC với nhiều phân hệ. Trong đó lĩnh vực quản lý vật tư được thực hiện chủ yếu trên hai phân hệ chính: PO (Purchasing Order - Quản lý mua sắm) và INV (Inventory - Quản lý...

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên tình hình tiêu thụ hành tím trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu gặp nhiều khó khăn; sản lượng hành tím trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu còn tồn đọng trên 50.000 tấn, nếu không tiêu thụ được sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người sản xuất. ...

Công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên để bổ sung những nhân tố mới, tiêu biểu, giàu nhiệt huyết trong mọi phong trào đứng vào hàng ngũ của đảng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộ...